Katalog

Danuta Piękoś-Janulis, 2015-03-20
Ostróda

Przedsiębiorczość, Konspekty

Konspekt lekcji: Problemy etyczne w biznesie.

- n +

KONSPEKT

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Temat: Problemy etyczne w biznesie

Czas: 45 minut

Cele i efekty:
- wyjaśnienie pojęcia etyka, etyka biznesu,
- wyjaśnienie i rozróżnianie pojęć związanych z głównymi problemami etycznymi w organizacjach
biznesowych i innych (mobbing, dyskryminacja, molestowanie seksualne, defraudacja, korupcja,
kumoterstwo, nepotyzm, inwigilacja, donoszenie),
- umiejętność rozpoznawania sytuacji nieetycznych w miejscu pracy,
- porównanie ujemnych skutków zachowań nieetycznych oraz pozytywnych skutków zachowań
etycznych,
- uwrażliwienie uczniów na problemy etyczne mające miejsce w praktyce gospodarczej.

Metody pracy
praca grupowa, elementy wykładu (wprowadzenie, podsumowanie), dyskusja.

Środki dydaktyczne
Tablica multimedialna, ćwiczenia dla uczniów: rozsypanka słowna „Problemy etyczne w biznesie” (załącznik 1), „Sytuacje nieetyczne w biznesie” (załącznik 2), układanka „Konsekwencje nieetycznych działań firmy” (załącznik 3).

Przebieg lekcji
1. Część organizacyjna: wprowadzenie ładu wewnętrznego i zewnętrznego, sprawdzenie obecności uczniów.
2. Podanie uczniom tematu lekcji: Problemy etyczne w biznesie.
3. Podanie uczniom zagadnień, celów lekcji.
4. Wprowadzenie do tematu lekcji.

A. Uczniowie są proszeni o podanie skojarzeń z hasłem „etyka biznesu”. Nauczyciel zapisuje skojarzenia uczniów na tablicy, a następnie podsumowuje i porządkuje uwagi uczniów. Podaje uczniom definicje do zapisania (etyka, etyka biznesu).
B. Ćwiczenie 1 „Rozsypanka słowna” w grupach: uczniowie otrzymują rozsypankę złożoną
z przykładów pojęć określających problemy etyczne w biznesie oraz ich krótkich opisów. Zadaniem uczniów jest przyporządkowanie poszczególnych opisów do pojęć, weryfikacja wykonanego zadania. Uczniowie odczytują pojęcia i związane z nimi opisy, ewentualna dyskusja i wyjaśnienia przy okazji trudniejszych zagadnień.
C. Ćwiczenie 2 „Sytuacje nieetyczne w biznesie”: uczniowie losują przykłady różnych nieetycznych działań w gospodarce, a ich zadaniem jest rozpoznanie poszczególnych wcześniej omówionych problemów etycznych. Uczniowie podają przykłady innych znanych zachowań nieetycznych w biznesie.
D. Ćwiczenie 3 ”układanka”: uczniowie pracując w grupach przyporządkowują do poszczególnych uczestników rynku ujemne skutki zachowań nieetycznych oraz wypisują na kartach pracy plusy zachowań etycznych w biznesie. Następnie przedyskutowują problem: Jakie wartości i normy etyczne są naruszone? Dlaczego firmy działają niezgodnie
z zasadami etycznymi? Kto poniesie konsekwencje nieetycznych działań firmy? Jakie to będą konsekwencje?
E. Podsumowanie i zakończenie zajęć.
Wyświetleń: 754


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.