Katalog

Małgorzata Sandecka-Jankowska, 2015-03-31
Chróstnik

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Formy reklamy.

- n +

Małgorzata Sandecka- Jankowska
Grupa V


EDUKACJA CZYTELNICZA, MEDIALNA

Konspekt zajęć dla uczniów klasy VI
Czas trwania zajęć 90 min.

TEMAT: FORMY REKLAMY

Cel ogólny:
• Uczeń pojmuje istotę reklamy i jej różnorodność.

Cele operacyjne:
Uczeń:
• wyjaśnia pojęcie reklama
• rozróżnia formy reklamy
• posługuje się słownikami i encyklopediami
• określa strukturę komunikatu reklamowego
• redaguje krótki tekst reklamowy
• efektywnie współdziała w grupie

Metody pracy:

• Praca w grupach
• Burza mózgów
• Pogadanka
• Praca ze słownikiem
1. Metoda oglądowa - pokaz

Formy pracy:
• Indywidualna
• Zbiorowa
• Grupowa

Środki dydaktyczne:
• Krzyżówki
• Wycinki reklam prasowych, plakaty
• Nagrania reklam telewizyjnych i radiowych
• Arkusz szarego papieru , markery
• Słowniki i encyklopedie
• Foliogramy

Wyświetleń: 568


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.