Katalog

JUSTYNA MAKAR-SOBCZYK, 2015-05-27
Słupsk

Lekcja wychowawcza, Arkusze

Plan działań wspierających.

- n +

Plan działań wspierających opracowywany dla uczennicy ……………………………………….

Obszar obejmowany wsparciem Umiejętności z języka polskiego Okres realizacji planu rok szk. 2012/2013
Cele Wyrównywanie braków edukacyjnych z zakresu nauki o języku a także literatury i ortografii.
Formy pomocy

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego. Utrwalanie wcześniej zdobytych wiadomości, ponowne przekazanie niezrozumiałych treści. Motywowanie do podejmowania wysiłku.
Działania, w tym zakres dostosowania wymagań edukacyjnych
do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów Zajęcia obowiązkowe Zajęcia dodatkowe
Dostosowanie wymagań na poziomie dyktand, ćwiczeń ortograficznych.


Opanowywanie i przyswojenie reguł ortograficznych. Ćwiczenia w ortografii. Praca nad redagowaniem tekstu.
Metody pracy z uczniem
Praca w grupie.


Zakres współdziałania przedszkola/szkoły
z innymi podmiotami
(w zależności od potrzeb)
Podpisy Osób przygotowujących plan działań


Dyrektora

Wyświetleń: 147


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.