Katalog

Tomasz Wólczyński, 2015-06-18
Aleksandrów Łódzki

Awans zawodowy, Konspekty

Konspekt zajęć.

- n +

Konspekt zajęć w internacie gr……

Opracował: Wólczyński Tomasz


Temat zajęć: Ćwiczenia wzmacniające ogólną sprawność fizyczną, podczas zajęć rekreacyjnych w siłowni.
Data: ….
Czas trwania zajęć: około 60 minut

Cel główny:
- rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele szczegółowe:
- wychowanek umie bezpiecznie korzystać ze sprzętu sportowego.
- wychowanek nabywa umiejętności wykonywania prostych ćwiczeń, na różnych urządzeniach sportowych;
- wychowanek rozwija umiejętności współdziałania w grupie
- wychowanek wzmacnia więzi koleżeńskie.

Do kogo: zajęcia przeznaczone są dla grupy …, w której są chłopcy upośledzeni w stopniu umiarkowanym i znacznym mający potrzebę dodatkowej aktywności fizycznej.

Formy: grupowa zindywidualizowana.

Metody: podająca- pogadanka, opis; praktycznego działania- ćwiczenia fizyczne; eksponująca- wzmocnień pozytywnych, aktywizacja.

Środki: przyrządy do ćwiczeń( hantle, sprężyny, ławeczka, sztangi, bieżnia, atlas, magnetofon, ręcznik, krzesło).

Przebieg zajęć;
- powitanie
- przypomnienie zasad bhp
- rozgrzewka
- zaznajomienie z przyrządami do ćwiczeń
- opis poszczególnych ćwiczeń
- zajęcia właściwe- ćwiczenia
- podsumowanie zajęć
- podziękowanie wychowankom za udział w zajęciach


Wyświetleń: 241


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.