Katalog

Krystyna Kamka, 2015-06-23
Pisz

Różne, Konspekty

Scenariusz zajęć z dzieckiem nadpobudliwym.

- n +

Scenariusz zajęć z dzieckiem nadpobudliwym

Cel główny zajęć :
dostarczanie dziecku okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń społecznych , umożliwienie nabycia umiejętności radzenia sobie z nadpobudliwością oraz stwarzanie okazji do odreagowywania napięć będących podłożem nadpobudliwych zachowań,
Cele zajęć :

• odreagowanie napięcia,
• podniesienie poczucia własnej wartości,
• wyciszenie, rozluźnienie,
• rozładowanie napięcia ruchowego i emocjonalnego,
• wdrożenie do zdrowej rywalizacji,
• budowanie poczucia bezpieczeństwa dziecka,
• ćwiczenie koncentracji uwagi,

Zajęcia będą prowadzone z jednym uczniem klasy II,

Czas trwania zajęć : 45 minut

Metody i techniki :

- zabawy ruchowe,
- zabawy interakcyjne,
- elementy pracy z ciałem,
- ćwiczenia rozluźniające ciało,
- ćwiczenia oddechowe,
- metody treningu relaksacyjno-uspakajającego ,
- treningu Twórczej Wizualizacji dla dzieci ,
Tok zajęć :

1. Powitanie :

Nauczyciel wita się z uczniem podając Jemu rękę.
2. Jak minął tydzień ?

Nauczyciel pyta ucznia jak zachowywał się od ostatnich zajęć?
Czy przestrzegał ustalonych zasad?

3. Niedokończone zdania :

Uczeń kończy zdania :
• Dzisiaj czuję się .....
• Chciałbym .....
• Lubię ……..
• Nie lubię ……….

4. „Dziwne kroki":

Prowadzący podaje instrukcje sugerujące dziecku różnego typu poru-szanie się po sali. Najbardziej korzystne jest podawanie instrukcji dziecku razem ze zmieniającym się w zależności od rodzaju instrukcji podkładem muzycznym.
Przykładowe instrukcje:
a) chodzimy po sali tak, jak chcemy (jaki mamy humor w tym momencie),
b) chodzimy po sali wysoko podnosząc kolana i energicznie wymachując rękami,
c) chodzimy po sali zbierając kasztany, które spadły na ziemię,
d) chodzimy po sali zrywając jabłka z drzewa.

5. Ja jako zwierzę :

Dziecko wyszukuje ilustrację przedstawiającą zwierzątko, którym chciałoby być. Następnie uzasadnia, dlaczego wybrało właśnie to zwierzątko.
6. „Odzyskaj energię” :

(Prowadzący przekazuje dziecku instrukcję słowną, wspierając ją przez cały czas własnymi, zgodnymi z instrukcją czynnościami).
„Z całej siły potrzyj dłonie, jedną o drugą, potrząśnij nimi a następnie chwytaj energicznie za każdy palec i ciągnij, jakbyś go chciał oderwać. Znowu potrząśnij dłońmi, aż staną się ciepłe. Zaciśnij palce w pięści i rozluźnij nadgarstki tak, jakbyś miał zastukać w drzwi. Zamiast tego zapukaj we własne czoło mówiąc przy tym szarym komórkom „Obudźcie się”!
Wyciągnij ręce wysoko ku niebu i wciągnij głęboko powietrze.
Powoli wypuść powietrze z płuc.
7. Sięgamy do nieba:

Nauczyciel wykonuje razem z uczniem to ćwiczenie pokazując jak należy go wykonać.
Uczeń stoi wyprostowany, nogi lekko rozsunięte. Wyciąga ręce mocno w przód . Następnie sięga w górę, stopy „wrośnięte” w ziemię, próbuje rękoma dosięgnąć nieba. Potem ręce opuszcza wzdłuż ciała i sięga nimi jak najdalej. Na koniec sięga rękoma jak najniżej w dół.

8. Dyktando rysunkowe :

(dziecko otrzymuje kartkę papieru, ołówek lub mazak i kredki – nauczyciel dyktuje polecenia, a dziecko rysuje), np.:
Na samym środku kartki narysuj domek.
Z lewej strony domku narysuj płotek.
Za płotkiem narysuj słoneczniki.
Z prawej strony domku narysuj drzewa.
Obok drzewa narysuj budę dla psa.
Przy budzie narysuj psa.
Na samej górze kartki narysuj słonko.
Teraz pokoloruj rysunek.

9. Ćwiczenia oddechowe :

Dziecko kładzie się na podłodze, ręce opuszczone wzdłuż ciała. Prowadzący mówi: „Wyobraź sobie, że leżysz na łące wśród pachnących traw. Jest lato, słoneczna pogoda. Wieje lekki wiatr, szumią drzewa, śpiewają ptaszki.
- Weź głęboki wdech nosem, wciągnij powietrze do brzucha, który
napełnia się jak piłka.
- Zatrzymaj na chwilę powietrze.
- Powoli wydychaj powietrze przez nos”.
Ćwiczenie powtarzamy.

10. Podsumowanie zajęć :
Omówienie zachowań ucznia na zajęciach.

11. Pożegnanie :
Nauczyciel żegna się z uczniem podając Jemu rękę.

Literatura:

 J. Rojewska. „Grupa bawi się i pracuje”. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, UNUS 2000.
 Teresa Opolska, Elżbieta Potempska: „Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań", Wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1999 r.

Wyświetleń: 131


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.