Katalog

Beata Norberciak, 2015-04-28
Dolsk

Różne, Plany wynikowe

Plan dydaktyczny-Szkoła Przysposabiająca do Pracy- technologia informacyjna.

- n +

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
obsługa sprzętu komputerowego i programów multimedialnych przez uczniów
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
- 3 godz. w tygodniu (PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY)
Opracowała: Beata Norberciak
Cele:
• poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na komputerze;
• kształcenie umiejętności poprawnego uruchamiania i zamykania komputera oraz posługiwania się myszką i klawiaturą ;
• ćwiczenie stosowania podstawowego słownictwa dotyczącego pracy z komputerem: pulpit, plik, folder itp.
• zapoznanie z wybranymi narzędziami edytorów graficznych ;
• ćwiczenie umiejętności wykonywania prostych rysunków za pomocą narzędzi edytorów;
• zapoznanie z wybranymi narzędziami edytorów tekstu;
• ćwiczenie umiejętności posługiwania się klawiszami: enter, delete, alt, shift, spacja, caps lock;
• ćwiczenie umiejętności przepisywania i pisania tekstu w edytorze tekstu ;
• doskonalenie umiejętności korzystania z multimedialnych programów użytkowych i edukacyjnych ;
• kształcenie umiejętności posługiwania się programem do tworzenia prezentacji multimedialnej;
• zapoznanie z „netykietą” czyli internetowym savoir – vivre obowiązującym wszystkich użytkowników Internetu oraz zasadami bezpieczeństwa w sieci
• ćwiczenie umiejętności wpisywania adresów internetowych do przeglądarki ;
• doskonalenie umiejętności uruchamiania i obsługi przeglądarek internetowych;
• kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na zadany temat w internecie.

ROZPOCZĘCIE PRACY
Z
KOMPUTEREM
• Regulamin pracowni komputerowej
• Bezpieczna obsługa instalacji komputerowych
• Zasady wygodnej i zdrowej pracy przy komputerze
• Elementy zestawu komputerowego.
• Przeznaczenie i obsługa urządzeń zewnętrznych komputera
• Zasady pracy z klawiaturą.
Uczeń:
 zna i stosuje się do zapisów regulaminu pracowni komputerowej
 używa sprzętu komputerowego dbając o bezpieczeństwo własne oraz używanego zestawu
 stosuje zasady zdrowego i higienicznego korzystania z komputera podczas pracy i zabawy
 zna przeznaczenie wszystkich elementów zestawu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 zna układ klawiatury, różne rodzaje klawiszy i kombinacje niezbędne do użycia najważniejszych funkcji

ŚRODOWISKO WINDOWS
• Elementy pulpitu
• Wygląd pulpitu
• Menu start systemu Windows
• Uruchamianie aplikacji poprzez ikony pulpitu i z poziomu menu start
• Wyszukiwanie plików na dyskach i napędach optycznych
• Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie plików i folderów
• Przechowywanie wyników swojej pracy
Uczeń:
 rozpoznaje i potrafi dostosować wygląd i zestaw podstawowych elementów pulpitu do własnych potrzeb
 zna zasady rozmieszczenia ikon w menu start
 umie uruchamiać aplikacje przy pomocy zestawu ikon dostępnych na pulpicie i w menu start systemu
 zna okno „mój komputer” i rozróżnia zawarte w nim ikony
 potrafi wyszukać pliki i foldery w komputerze
 rozpoznaje lokalizację plików, które zostały przez niego zapisane

PRZEGLĄDANIE STRON INTERNECIE
• Budowa okna przeglądarki internetowej MS Internet Explorer
• Adres strony internetowej
• Poruszanie się po stronach internetowych
Uczeń:
 zna przeznaczenie przycisków i poleceń przeglądarki MS Internet Explorer
 potrafi poprawnie wprowadzić podstawowy adres strony internetowej
 zna zasady nawigacji w internecie przy pomocy używanej przeglądarki

SZUKANIE INFORMACJI W INTERNECIE
• Popularne wyszukiwarki internetowe
• Formułowanie słów kluczowych w wyszukiwarce
• Zasady zgodnego z prawem wykorzystywania komputera
(ochrona praw autorskich, piractwo komputerowe)
Uczeń:
 zna zasady funkcjonowania popularnych wyszukiwarek internetowych
 potrafi wybrać słowa kluczowe, które umożliwiają znalezienie wybranych treści
 zna podział oprogramowania na płatne i wolne
 zna zasady wykorzystywania materiałów pochodzących z internetu

ZAWARTOŚĆ SERWISÓW INTERNETOWYCH
• Serwisy internetowe zawierające aktualności
• Serwisy internetowe zawierające muzykę
• Serwisy internetowe zawierające gry
• Serwisy internetowe zawierające pogodę
Uczeń:
 potrafi wyszukać i otworzyć strony zawierające aktualności
 potrafi wyszukać i otworzyć strony zawierające muzykę
 potrafi wyszukać i otworzyć strony zawierające gry
 potrafi wyszukać i otworzyć strony zawierające pogodę

EDYTOR GRAFIKI
• Okno główne i narzędzia edytora Paint
• Rysowanie nowych obiektów przy pomocy dostępnych narzędzi
• Kolorowanie elementów rysunku
Uczeń:
 posługuje się podstawowymi narzędziami edytora grafiki
 komponuje rysunki z gotowych elementów
 koloruje elementy rysunków

EDYTOR TEKSTU
• Podstawowe zasady tworzenia dokumentów tekstowych
• Ćwiczenie umiejętności przepisywania i pisania tekstu w edytorze tekstu
• Wprowadzanie tekstu, zapisywanie i odczytywanie pliku
• Formatowanie tekstu, zmiana właściwości czcionki, kolorów
i układu dokument
Uczeń:
 wie, jak powinien wyglądać czytelny dokument tekstowy
 posługuje się podstawowymi narzędziami edytora
 potrafi utworzyć prosty dokument i zapisać go na dysku komputera
 potrafi dokonać zmian w wyglądzie dokumentu
 (układ, kolorystyka, rodzaj i wielkość czcionki)

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
• Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
• Rozpoczynanie i kończenie pracy z programem
Uczeń:
 wie, do czego może służyć prezentacja multimedialna
 potrafi uruchomić prezentację multimedialną i zakończyć z nią pracę
 tworzy pojedyncze slajdy

CZAS WOLNY Z KOMPUTEREM
• Gry komputerowe i ich rodzaje
• Programy edukacyjne
• Nawigacja i zasady obsługi popularnych programów edukacyjnych i gier
• Zagrożenia związane z nadużywaniem rozrywki z komputerem jako formy spędzania wolnego czasu
Uczeń:
 potrafi wyszukać gry zapisane w komputerze i z internetu
 zna przeznaczenie programów edukacyjnych
potrafi obsługiwać proste programy edukacyjne i gry
 zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie nadużywanie komputera i internetu
Wyświetleń: 269


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.