Katalog

Małgorzata Szczepańska, 2015-04-28
Tczew

Pedagogika, Ćwiczenia

Jak pomóc w domu dzieciom z trudnościami w nauce - przykłady ćwiczeń.

- n +

Uczeń przejawiający trudności w nauce w klasach I – III.
Proponowane ćwiczenia do wykonywania z dzieckiem w domu:


Motoryka mała:
nawlekanie koralików,
zabawy kulkami wodnymi (przekładanie, segregowanie),
rysowanie, malowanie farbami obrazków na dowolny temat (zwrócić uwagę na prawidłowy uchwyt kredki),
przerysowywanie, przekalkowywanie obrazków,
wycinanie(po linii prostej, falistej) i naklejanie (zwrócić na prawidłowy chwyt nożyczek, u leworęcznych odpowiednie nożyczki),
wyklejanie z plasteliny,
wydzieranki,
ugniatanie gąbczastych piłeczek,
zwijanie (np. wełny na kłębek),
rysowanie po śladzie, pisanie po śladzie, przepisywanie, pogrubianie konturów,
kreślenie linii w powietrzu, na tablicy, na papierze w pozycji siedzącej, stojącej,
odgadywanie ukrytych pod chustą przedmiotów za pomocą dotyku,
łączenie kropek, dyktanda graficzne według instrukcji słownej (np. 2 kratki w lewo, 3 w dół),
labirynty (rozwiązywanie i samodzielne rysowanie),
stempelki,
kolorowanki,
odrysowywanie przedmiotów, dopasowywanie ich do konturów, szablony, kreskowanie w obrębie wyznaczonych konturów,
przenoszenie klamerkami drobnych przedmiotów,
wyklejanie, wydzieranie, kolorowanie liter.

Motoryka duża:
wszelkiego rodzaju aktywność ruchowa np. na placu zabaw, przeskakiwanie przeszkód, skakanie przez skakankę, wspinanie się, jazda na rowerze, hulajnodze, wrotkach, rolkach,
toczenie, rzucanie, chwytanie odbijanie piłki,
rzuty do celu,
przesuwanie się na kocyku, pełzanie po podłodze,
kreślenie dużych płynnych ruchów w powietrzu, na tablicy, na dywanie, na dużym arkuszu papieru,
chodzenie po krawężniku lub wyznaczonej linii,
zapinanie guzików, zawiązywanie, sznurowanie butów.

Funkcje wzrokowe:
dobieranie przedmiotów, figur geometrycznych ze względu na kształt, wielkość, barwę, grubość,
wyszukiwanie różnic, podobieństw lub ukrytych elementów na obrazkach, gra „Bystre oczko”,
segregowanie obrazków w grupy tematyczne,
dobieranie par jednakowych obrazków, gra „Memory” („Pamięć”)
dobieranie obrazków do ich konturów,
układanie figur, rytmów z kolorowych figur geometrycznych (zapamiętywanie i odwzorowywanie),
puzzle, domino, loteryjki,
odtwarzanie z pamięci obrazków, wzorów z figur geometrycznych,
układanie z części obrazków, figur geometrycznych i liter,
dobieranie części do całego obrazka,
układanie obrazków w kolejności w jakiej były pokazywane,
kończenie rozpoczętych rysunków,
układanie obrazków z patyczków, materiałów przyrodniczych, budowanie z klocków,
rysowanie wzorów przedmiotów według instrukcji słownej,
łączenie w zbiory takich samych liter, sylab, wyrazów,
wyszukiwanie konturów liter, cyfr, wyrazów napisanych różnymi kolorami, różną czcionką, różnej wielkości, w różnym położeniu, nałożonych na siebie, ukrytych w tle.

Funkcje językowe – percepcja:
czytanie dziecku codziennie co najmniej 10 minut, czytanie na zmianę z dzieckiem,
rozpoznawanie dźwięków z otoczenia,
reagowanie np. klaśnięciem na usłyszenie określonej głoski, wskazywanie właściwego obrazka w czasie słuchania tekstu, wskazywanie właściwego obrazka spośród dwóch, których nazwy różnią się jedną głoską (np. kosa – koza),
rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących po linii intonacyjnej osoby mówiącej zdanie,
uczenie się na pamięć wierszy, rymowanek,
powtarzanie wystukiwanych lub wyklaskiwanych rytmów,
segregowanie obrazków według podanej sylaby lub głoski,
łączenie w pary rymujących się wyrazów.

Funkcje językowe – ekspresja:
układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych, literowych, układanie zdań z podanych wyrazów,
rozpoznawanie głosek na początku, w środku i na końcu wyrazu,
przekształcanie wyrazów przez zamianę głosek (np. rok – rak- sok),
odnajdywanie krótkiego wyrazu ukrytego w dłuższym (np. zlew)
podział zdań na wyrazy, liczenie wyrazów w zdaniu, układanie zdania z podanych wyrazów, układanie zdania z określonym wyrazem,
tworzenie ciągu wyrazów – kolejny na ostatnią literę poprzedniego,
powtarzanie zdań opowiadań,
odgadywanie zagadek, rebusów,
opisywanie znaczenia wyrazów (np. Co to jest krzesło?),
opowiadanie treści obrazka, historyjek obrazkowych.

Uwaga:
różnego rodzaju zadania wymagające dłuższego skupienia się na jednej czynności,
gry rodzinne np. warcaby, „Chińczyk”, domino, „Bystre oczko”, „Pamięć”,
puzzle, „Memory”(„Pamięć”),
nawlekanie koralików na nitkę,
prasowanki z koralików,
zajęcia plastyczno – techniczne,
różnorakie ćwiczenia w gazetkach dla dzieci.
Wyświetleń: 273


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.