Katalog

Jolanta Borowczyk, 2015-04-28
Leszno

Zajęcia przedszkolne, Rady

Co robić, aby nie zniechęcać dziecka do szkoły.

- n +

Co robić, aby nie zniechęcać dziecka do szkoły

Moment przekroczenia progu szkolnego jest dla dziecka w wieku przedszkolnym ogromnym przeżyciem. Sama myśl o pójściu do szkoły wywołuje u przyszłych absolwentów przedszkola strach i lęk.
Aby ułatwić dziecku przekroczenie progu szkolnego, należy wdrożyć je do pewnego postępowania. Od tego zależy, czy szkoła będzie dla dziecka miejscem przyjemnej pracy czy też smutną koniecznością.
Dla przedszkola oznacza to potrzebę stopniowego przygotowania dziecka do szkoły, zarówno pod względem umysłowym (umiejętność liczenia, czytania), społeczno-emocjonalnym (umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i nauczycielem, samodzielność, równowaga emocjonalna), ruchowym (dobra sprawność manualna, ogólna sprawność ruchowa). Niezwykle ważnym zadaniem nauczyciela w przedszkolu jest kształtowanie u dziecka sześcioletniego pozytywnego stosunku do szkoły. Nauczyciel musi przestrzegać ważnej zasady: szkołą nie wolno straszyć. Każdy dobry pedagog powinien podkreślać, że w szkole jest ciekawie, przyjemnie oraz że trzeba zasłużyć na miano ucznia.
Aby pomóc dziecku przekroczyć bez stresu próg szkoły już w przedszkolu nauczyciel uczy je umiejętności koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Dąży także do tego, by dziecko nauczyło się wykonywać prace poprawnie i aby doprowadzało ją do końca. Rolą nauczyciela jest wdrażanie swoich wychowanków do słuchania i rozumienia wypowiedzi innych kolegów, nauczyciela oraz dbania o swoje przybory.
Niezwykle ważne jest także nastawienie psychiczne dziecka i zainteresowanie dziecka szkołą. W tym celu nauczyciel przedszkola zabiera swoich wychowanków na umówione spotkanie z nauczycielem, który będzie pełnił rolę ich wychowawcy w szkole. W ten sposób dzieci poznają nie tylko przyszłego wychowawcę, ale także budynek szkoły, niektóre pomieszczenia, swoją klasę oraz starszych kolegów.
Bardzo ważną rolę pełnią również Rodzice. Zadaniem rodziny i przedszkola jest zapewnienie dziecku takich warunków, aby mogło się ono wszechstronnie rozwijać. Często zdarza się jednak, że Rodzice zbyt wielką odpowiedzialnością obarczają przedszkole, uznając, że ono dostatecznie zaspokaja potrzeby ich dzieci. Nierzadko nawałem obowiązków i pracy usprawiedliwiają swój brak czasu dla swojego dziecka. Ważne jest zatem, abyście Wy drodzy Rodzice mieli świadomość tego, iż przedszkole nie może Was zastąpić w czuwaniu nad wychowaniem i rozwojem Waszych dzieci.
Często rodzice inaczej niż nauczyciele oceniają własne dziecko. Zdarza się, że rodzic przecenia możliwości swojego dziecka lub też go nie docenia. Duże ambicje wielu rodziców powodują, że stawiają swoim dzieciom zbyt wygórowane wymagania, próbując je uczyć pisać lub czytać. Takie postępowanie może mieć niekorzystne konsekwencje. Postępując w nieumiejętny sposób, można dziecku utrudnić rozwijanie umiejętności czytania czy pisania, liczenia, a nawet je do tego zniechęcić, jeśli te wymagania przekraczają możliwości dziecka. Również wyręczanie dziecka w prostych pracach wpływa na jego rozwój, bowiem w ten sposób dziecko nie uczy się samodzielności i niezależności.
Od tego z jakim nastawieniem dziecko pójdzie do szkoły i jak będzie przebiegał proces jego wrastania w nowe środowisko, jak dziecko będzie się czuło w nowej grupie rówieśniczej, zależeć będą jego osiągnięcia i wyniki w nauce.

Co robić, by nie zniechęcać dziecka do szkoły:
 Nie stawiać dziecku zbyt wielu zadań do wykonania np.: nie uczyć dziecka „na siłę” np.: pisania, czytania.
 Nie straszyć szkołą.
 Nie sprawiać dziecku przykrości.
 Nie krytykować jego niepowodzeń.
 Nie przerywać wypowiedzi swojego dziecka.
 Nie mówić mu „nie mam dla ciebie teraz czasu”.
Ćwiczmy z naszym dzieckiem:
 Koncentrację uwagi na wykonywanym zadaniu, czynności,
 Pamięć odtwórczą np.: poprzez śpiewanie piosenek, recytowanie prostych wierszyków i rymowanek,
 Spostrzegawczość np.: poprzez porównywanie dwóch obrazków, dostrzeganie podobieństw i różnic.
Rozwijajmy u naszego dziecka:
 Cierpliwość i wytrwałość,
 Zainteresowania,
 Ciekawość świata zadając pytania i prowokując odpowiedzi.
LITERATURA:
Baczul D., Smutne dzieci ambitnych rodziców, Wychowanie w Przedszkolu 1996 nr 5
Radwiłowicz M., Morawska Z., Metodyka nauczania początkowego, Warszawa 1986
Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna, a uczenie się w przedszkolu, Wychowanie w Przedszkolu 1996 nr 3
OPRACOWANIE:
Jolanta Borowczyk
Nauczyciel Przedszkola nr 3 w Lesznie
Wyświetleń: 249


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.