Katalog

Aneta Rybowicz, 2015-05-04
Gliwice

Taniec, Plany pracy

Roczny plan pracy zajęć tanecznych.

- n +


dla grupy świetlicowej kl. I-III
oraz grupy starszej klas IV-VI
w ramach godzin KN

rok szkolny 2012/2013


Nauczyciel prowadzący:
mgr ANETA RYBOWICZ


WSTĘP:
Kółko taneczne ma na celu zaspokajanie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Jest sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu.
Główne założenia planu pracy kółka tanecznego polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem i tańcem.
Poprzez taniec, uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Uzyskuje elastyczność i harmonijność ruchową. Elementy tańca i układy choreograficzne przyczyniają się do umiejętności i łatwości obcowania w towarzystwie. Przez ruch ciała uczą się dzieci nawiązywać kontakt z otaczającym nas światem. Ruch i taniec z jednej strony mają istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka, z drugiej zaś mogą stać się istotnymi elementami terapii, ponieważ ruch znosi napięcie mięśniowe, emocjonalne, daje odprężenie. Ruch przy muzyce wzmaga postawę kreatywności, integruje człowieka wewnętrznie i otwiera na twórcze poszukiwania. Pośrednio wpływa na samoocenę uczniów.

Ogromne korzyści, jakie płyną z uczestnictwa w tańcach można streścić następująco:
taniec pozwala kształcić świadomość własnego ciała,
wzmaga koordynację wzrokowo ruchową,
usprawnia całe ciało, wpływa harmonijnie na jego rozwój,
wzmaga poczucie rytmu i uwrażliwia na muzykę, wpływa na ogólne umuzykalnienie,
poprzez taniec kształcimy swoją orientację ruchową,
taniec uczy nawiązywania bliskiego kontaktu z ludźmi.

Uczestnictwo w tego rodzaju kółku zainteresowań, to nie tylko rozrywka, ale również sposób na stres, dobre samopoczucie, radość, odprężenie umysłu, relaks i równocześnie aktywna forma spędzenia wolnego czasu. Wobec tylu pozytywnych oddziaływań tańca na kształtowanie młodego człowieka, uważam za zasadne realizowanie tego planu.

CELE OGÓLNE:
a. Poznanie kroków i figur tanecznych
b. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się w towarzystwie i miejscach publicznych
c. Uczenie się walki ze stresem
d. Rozbudzanie swojej wrażliwości na muzykę


SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA:

1 Nabycie przez uczniów umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach choreograficznych
2. Ukształtowanie młodego człowieka pod kątem wszechstronnego rozwoju
3. Wyrobienie poczucia rytmu, słuchu i płynności ruchów
4. Wyrobienie nawyku aktywnego spędzenia wolnego czasu
5. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań
6. Kształcenie sprawności ruchowej uczniów
7. Wyrobienie umiejętności stosowania form tanecznych jako sposobu walki ze stresem
8. Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się na scenie
9. Nabieranie ogłady towarzyskiej i kultury zachowania


MATERIAŁ NAUCZANIA ZWIĄZANY Z CELAMI EDUKACYJNYMI:

1. Poznanie podstawowych zasad tańca nowoczesnego, elementów tańca hip-hop, jazz, modern oraz disco (czas realizacji: ok.10 lekcji)

2. Poznanie figur tanecznych - układy choreograficzne do różnych gatunków muzyki (czas realizacji: przez cały rok szkolny)

3. Wyrobienie poczucia rytmu ćwiczenia rytmiczne indywidualne i w parach (czas realizacji: ok. 5lekcji)
4. Kształcenie orientacji w przestrzeni ćwiczenia ruchowe (czas realizacji: ok. 5 lekcji)
5. Ćwiczenia koordynacji ruchów (czas realizacji: ok. 6 lekcji)
5. Wzmocnienie dużych grup mięśniowych ćwiczenia fitness, elementy gimnastyki i akrobatyki (czas realizacji: ok. 10 lekcji)
6. Zwiększenie wydolności układu oddechowego i krwionośnego lekkie ćwiczenia wytrzymałościowe i wysiłkowe (czas realizacji: ok. 6 lekcji)
7. Wiadomości: (łączny czas realizacji: 4 lekcje)
a/ Wpływ tańca jako środka do walki ze stresem
b/ Nabycie zasad kultury zachowania w tańcu:
1. zachowanie w czasie tańca
2. zachowanie po zakończeniu tańca
3. ubiór
4. elegancja ruchów

c/ Wpływ tańca na kształtowanie postawy ciała i zdrowie człowieka
d/ Taniec jako relaks
8. Bieżące przygotowywanie pokazów tanecznych na imprezy i uroczystości szkole oraz gościnne i konkursowe występy ma terenie naszego miasta (czas realizacji: przez cały rok szkolny)
METODY:
- objaśnianie, pokaz, wykład, rozmowa, burza mózgów

FORMY:
1. Zajęcia obligatoryjne w ramach zajęć pozalekcyjnych.
2. Próby aktualnie poznawanych tańców.
3.Twórcze realizowanie się rozumiane jako:
- tworzenie układów tanecznych i choreograficznych,
- prezentowanie się na imprezach szkolnych, klasowych i środowiskowych,
- wyjazdy na pokazy i prezentacje na terenie Gliwic.

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA W WYNIKU REALIZACJI PLANU:

1. Umiejętność wykonania podstawowych kroków i figur tańców i układów tanecznych.
2.Rozwinięcie zainteresowań ucznia, pomoc w osiągnięciu przez niego umiejętności, swobody i łatwości obcowania wśród ludzi poprzez taniec.
3.Umiejętność rozpoznawania i nazywania rodzajów tańca.
4.Posiadanie rozbudowanej potrzeby uprawiania, poznawania i doskonalenia różnego rodzaju tańców.
5.Aktywne spędzanie wolnego czasu.
6.Nabywanie umiejętności tworzenia własnych układów tanecznych.
7.Posiadanie wykształconej orientacji ruchowej w przestrzeni.
8.Pozbywanie się tremy i stresów prezentując się na scenie.


UWAGI:

Przedstawiony przeze mnie plan jest przeznaczony do realizacji w ramach godzin KN. Zajęcia będą się odbywać dla każdej z grup raz w tygodniu. Jest on przeznaczony dla uczniów klas I-III (grupa świetlicowa) i uczniów klas IV-VI (grupa starsza), którzy są zainteresowani i jednocześnie wykazują chęć poszerzania swojej wiedzy w zakresie tańca.
W realizacji założeń planu wykorzystywane będą wszelkie potrzeby zdrowego dziecka: potrzeba ruchu, potrzeba odprężenia, potrzeba ekspresji i potrzeba tworzenia. Wszystkie te potrzeby zaspokaja taniec. Uczniowie nie tylko poznają motywy taneczne, ale mają możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności przed publicznością. Warto więc skorzystać z takiego programu, traktując go jako skuteczny środek wspomagania procesów edukacji wychowania, terapii, animacji kulturalnej i rozrywki.
Materiał nauczania zawarty w planie może być realizowany w dowolnej kolejności oraz wskazane jest powracanie do poszczególnych zagadnień w celu utrwalenia wiedzy i umiejętności.

Wyświetleń: 437


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.