Katalog

Edyta Dolecka-Rychel, 2015-05-04
Sokołów Małopolski

Język polski, Karty pracy

Karta pracy do tekstu "Posłuchajcie, bracia miła".

- n +

KARTA PRACY DO TEKSTU
"POSŁUCHAJCIE , BRACIA MIŁA"

I GENEZA UTWORU

1.Wyjaśnij:

•kto jest autorem tekstu
...........................
•kiedy powstał utwór
...........................
•okoliczności powstania POSŁUCHAJCIE , BRACIA MIŁA
...............................................

2.Wymień tytuły utworu. Wyjaśnij ich pochodzenie.

• .......................................................
• .......................................................
• ........................................................

3.Określ gatunek i podaj jego definicję.

.........................................

4.Wyjaśnij, co jest tematem utworu.
..........................................

II INTERPRETACJA TEKSTU

1.Napisz, jakie motywy religijne odnajdujesz w tym utworze? Wyjaśnij ich znaczenie.

• .....................................

• .....................................

2. Uzupełnij:

Matka Boska zwraca się do:

• ............................
• ............................
• ............................
• ............................

3.Wyjaśnij sens epitetu Krwawa głowa.

................................................................................................................................................................................................................................................

4.W jaki sposób Maryja zwraca się do Chrystusa? Podaj przykłady.

•..........................................

•..........................................


•...........................................

5.Które wersy utworu świadczą o bezradności Maryi wobec cierpienia Jezusa? Podaj przykłady. Czego pragnie Maryja?

• .........................................

• .........................................


• .........................................

Maryja pragnie.................................................................................................................

6.Jaki wymiar ma cierpienie Maryi?
.....................................................

7.W jaki sposób Maryja próbuje pomóc Synowi?


• .............................................

• ..............................................


• ..............................................

• ..............................................


8.Nazwij uczucia wyrażone w monologu. Do każdego z przykładów dodaj odpowiedni cytat.
• .................................

• ..................................


• ..................................

• ....................................

9.Wskaż kontrasty obecne w strofach VI i VII. Czego dotyczą?

.........................................


..........................................

10. Jaki sens mają słowa skierowane do Archanioła Gabriela?

..........................................

11.Wyjaśnij sens słów skierowanych do innych matek.

...........................................
............................................

12.Wyjaśnij znaczenie ostatniego dwuwersu.
.............................................


IV ZWIĄZEK PIEŚNI Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1.Czy w sztuce można odnaleźć topos cierpiącej Matki Boskiej po stracie Syna? Jeśli tak, to odpowiedź poprzyj przykładami i omów po jednym z nich.

• MALARSTWO
tytuły ............................................
omówienie .........................................

• RZEŹBA
tytuły ..............................................
omówienie ..........................................

• MUZYKA
• tytuły ........................................
• omówienie .....................................

Wyświetleń: 633


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.