Katalog

Monika Olczak, 2015-06-12
Bobrowniki

Matematyka, Sprawdziany i testy

Egzamin poprawkowy z matematyki I gimnazjum.

- n +

EGAZMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM
- CZĘŚĆ PISEMNA –

1.Dokonaj redukcji wyrazów podobnych.
a. 2ab-4b+6ab-(4b-3ab+a)=

b. xy+6x-2y+(4xy-7x-2y)+8xy=


2. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias.
a. 6xy-12x=
b. 2abc-6bc+8acb=

3.Zapisz w postaci równania:

a.Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12.
b.Jaka to liczba, której 1,2% wynosi 12?
a.Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 od niej większej wynosi 20.

4. Rozwiąż równania:
a.–(4+x)=2(3-x) b. 1 - 0,2x = - 0,3x

5.Rozwiąż nierówności:
a.4x–7<2x+3 b. – x +4 > -3(x - 1)


6.Wykonaj konstrukcję dwusiecznej kąta ostrego.


7.Zapisz współrzędne punktów symetrycznych do podanych względem osi x.
a. (0,16)
b. (12,7)
c. (3,-56)
d. (-12,-2)
e. (-3,0)
f. (-54,5)
Wyświetleń: 880


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.