Katalog

Monika Olczak, 2015-06-12
Bobrowniki

Lekcja wychowawcza, Regulaminy

Regulamin konkursu szkolnego.

- n +

Regulamin szkolnego konkursu
„Zbieramy makulaturę – chronimy las”
1. Cele konkursu:
- kształtowanie ekoświadomości młodzieży,
- podnoszenie ich ekologicznej kultury,
- upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska naturalnego,
- uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach.
2.Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.
3.Konkurs jest skierowany do uczniów Gimnazjum nr 2.
4.Czas trwania konkursu przewiduje się na okres od 12 lutego 2014r.
do 11 kwietnia 2014r.
5.W okresie trwania konkursu klasy gromadzą jak największą ilość makulatury.
6.Każdego dnia w przewidzianym okresie makulatura jest składowana w Sali nr 4
w godz. 8:20 – 8:50.
7.Makulaturę przyjmują panie woźne i opiekun SU.
8.Każdego dnia zebrana makulatura jest komisyjnie ważona, a jej ilość odnotowywana w przygotowanym protokole zbiórki.
9.W skład komisji wchodzą: ………………….
10.Po zebraniu odpowiedniej ilości makulatury zostanie ona odwieziona do punktu skupu przez ……. (wg możliwości).
11.Za pieniądze ze sprzedaży makulatury zostanie zakupiona nagroda dla zwycięskiej klasy oraz sadzonki krzewów do ogródka przyszkolnego.
12.Nagrodą w konkursie jest zakup wybranej przez zwycięską klasę rzeczy do sali, którą klasa się opiekuje.
13.Ogłoszenie konkursu nastąpi 14 kwietnia 2014r.

Wyświetleń: 152


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.