Katalog

Agnieszka Danowska, 2015-06-24
grajewo

Zawodowe, Sprawdziany i testy

Rachunkowość: dzielenie i łączenie kont.

- n +

Praca klasowa gr. I dzielenie i łączenie kont
Zad 1. Dane są salda początkowe kont:
materiały 4000
kasa 20 000
należności od odbiorcy A 200
należności od odbiorcy B 400
zobowiązania wobec odbiorcy C 300
Operacje gospodarcze:
1. Odbiorca B uregulował należność przelewem 200
2. Sprzedano odbiorcy A materiały - zapłata gotówką 1000
3. Wydano odbiorcy B materiały - zapłata w terminie późniejszym 500
4. Wydano odbiorcy C materiały tytułem częściowego uregulowania zobowiązania 200
Zaksięguj operacje gospodarcze prowadząc konto syntetyczne "Rozrachunki z odbiorcami" oraz konta analityczne do tego konta- zamknij i zinterpretuj salda konta R-ki z odbiorcami
Zadanie 2. Dane są sala początkowe kont:
Kasa 8 000
Materiały 4000 w tym:
materiał A 1000
materiał B 3000
materiał C 2000
Operacje gospodarcze:
1. Sprzedano za gotówkę materiały B 2000
2. Zakupiono materiały C, zapłata w terminie późniejszym 500
3. Zwrócono dostawcy część zakupionych materiałów C z powodu wad jakościowych 200
4. Uregulowano gotówką zobowiązanie wobec dostawców za zakup materiałów C 100
5. Sprzedano materiały A, wpływ należności na rachunek bankowy 1000
6. Zakupiono materiały B, zapłata w terminie późniejszym 600
Zaksięguj operacje gospodarcze prowadząc konto syntetyczne materiały i analitykę do konta materiały. Zamknij wszystkie konta. Sporządź zestawienie obrotów i sald do kont analitycznych. Zinterpretuj saldo konta materiały.


Praca klasowa gr. II dzielenie i łączenie kont
Zad 1. Dane są sala początkowe kont:
kasa 10 000
materiały 3000
zobowiązania wobec odbiorcy C 500
należności od odbiorcy A 300
należności od odbiorcy B 200
Operacje gospodarcze:
1. Odbiorca C uregulował należność przelewem 100
2. Sprzedano odbiorcy C materiały - zapłata gotówką 600
3. Odbiorca A uregulował należność gotówką 200
4. Wydano odbiorcy B materiały - zapłata w terminie późniejszym 100
Zaksięguj operacje gospodarcze prowadząc konto syntetyczne "Rozrachunki z odbiorcami" oraz konta analityczne do tego konta - zamknij i zinterpretuj salda konta R-ki z odbiorcami
Zadanie 2. Dane są sala początkowe kont:
Kasa 10 000
towary 6000 w tym:
towar A 2000
towar B 4000
Operacje gospodarcze:
1. Zakupiono za gotówkę towary A 700
2. Zakupiono towary C, zapłata w terminie późniejszym 1000
3. Zwrócono dostawcy część zakupionych towarów C z powodu wad jakościowych 400
4. Uregulowano gotówką zobowiązanie wobec dostawców za zakup towarów C 100
5. Sprzedano towary B, wpływ należności na rachunek bankowy 2000
6. Sprzedano za gotówkę towary A 2000
Zaksięguj operacje gospodarcze prowadząc konto syntetyczne towary oraz analitykę do konta towary. Zamknij wszystkie konta. Sporządź zestawienie obrotów i sald do kont analitycznych. Zinterpretuj saldo konta towary.
Wyświetleń: 213


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.