Katalog

Teresa Kunz, 2015-06-16
Bożepole Wielkie

Język polski, Karty pracy

KARTA PRACY UCZNIA - analiza wiersza Bolesława Leśmiana "W odmętach wieczoru".

- n +

Analiza wiesza Bolesław Leśmiana- „W odmętach wieczoru”
KARTA PRACY
Słońce, zagrzęzłe w odmętach wieczoru,
Spoza chat czubów i przyłbicy młyna
Jeszcze się resztą świateł przypomina
Upatrzonemu wśród sadów jezioru…Jaki
Jezioro barwnym powleka się mrokiem,
Co, rozwidniając, nie widzieć pozwala…
Z wędrownym błyskiem spotyka się fala
Pod umówionym w głębinie obłokiem.
Obłok swój bezruch kojarzy z fal ruchem…
Fala swe rysy i szczerby, i sznury
Przesuwa z wolna za wiatru podmuchem
Przez jego piętra z ognia i purpury…
Purpura łamie błękitów przegrody
I w nieprzejrzyste rozżarza się złoto,
Poprzerywane plam czarnych ślepotą,
Jakby tam nagła nieobecność wody
Ujęła barwom podłoża dla czaru…
Drzewa wraz z brzegiem i garścią gołębi
Odbite chwiejnie, spragnione bezmiaru
Do zaniedbanej powracają głębi,
Z której powstały, — i nadal w niej kwitną.
Zieleń ich możesz nazywać błękitną —
I purpurową, i złotą… W wód cieniu
Jest nią i nie jest, posłuszna imieniu,
Które jej nadasz, muśnięty fal wzrokiem.
Woda pod światło drzew liście kołysze,
Wsłuchane w szmer swój nad wodą i w ciszę
Pod umówionym w głębinie obłokiem.
Po jego piętrach, od podstaw do szczytów
Wspak odwróconych w kształt sprzecznej ruiny.
Duch, wzwyż stąpając, wciąż schodzi w głębiny,
Z państwa purpury w świat zgasłych błękitów.
I, schodząc, barwy odmienia bez końca:
To — purpurowy, to — czarny, to — złoty,
Posłuszny zejściu swojemu w ciemnoty
Wód, zapatrzonych w przeróżną śmierć słońca.
Śmierć, co zagrzęzła w odmętach wieczoru,
Spoza chat czubów i przyłbicy młyna
Jeszcze się resztą świateł przypomina
Tobie — i twemu wśród sadów jezioru…

Zadania

1.Jaka jest sceneria tego wiersza? Możesz wymienić elementy przyrody występujące w tym wierszu.( 0-3p.)
….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.Impresjoniści malują chwile, zjawiska przyrody w danym momencie.
Jak uważasz, jaki moment opisuje autor wiersza? Co to jest za zjawisko -„Słońce zagrzęzłe w odmętach wieczoru”?( 0-3p.)
….....................................................................................................................................................................................................
3.Czy przedstawiony obraz jest dynamiczny czy statyczny? Uzasadnij swoją odpowiedź.( 0-3p.)
….......................................................................................................................................................................................................................................................................
4.Poeta w swoim opisie poetyckim stosuje efekty kolorystyczno- świetlne. Podaj przykłady.( 0-3p.)
…...................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................................5.Co znaczy metafora „śmierć słońca” ? ( 0-3p.)
…..................................................................................................................................

6. Czy podmiot liryczny ujawnia się w treści wiersza? ( 0-1p.)
…...................................................................................................................................

7. Jaki to jest typ liryki? Pośrednia czy bezpośrednia? Uzasadnij swoją odpowiedź.(0-3p.)
….....................................................................................................................................................................................................

8.Wypisz najpiękniejszy według ciebie epitet. Jaką funkcję pełni ten epitet?( 0-3p.)
….......................................................................................................................................................................................................................................................................
Wyświetleń: 152


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.