Katalog

Grażyna Piwowarczyk, 2015-06-18
Jerzmanowice

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Konspekt lekcji biblio-terapeutycznej - "Był sobie kiedyś chłopiec..." - o sile słów.

- n +

Temat: „Był sobie kiedyś chłopiec…” – o sile słów.
Klasa – I-III gimnazjum
Cele:
- uwrażliwienie uczniów na niepotrzebne wypowiadanie przykrych słów,
- przedstawienie uczniom roli, jaką pełni książka w życiu człowieka.
Metody: metoda co nowego, co dobrego, eksperyment, dyskusja, burza mózgów, pogadanka.
Materiały dydaktyczne: kartoniki tekturowe (10cmx10cm) lub podkładki z korka, kamyki, cukierki, karty pracy, tekst „Bajka o gwoździach”, „Szklany Człowiek” , książki „Oskar i pani Róża”, „Mały Książę”, „Wiosna 1941”, „Bóg nigdy nie mruga”.
Przebieg zajęć:
1. Wykorzystanie metody co nowego, co dobrego?
- czy ktoś z was usłyszał dzisiaj komplement?
- czy ostatnio wydarzyło się w waszej w szkole lub w domu coś dobrego?
Dziękuję, że podzieliliście się z nami tym, co was ostatnio spotkało. Na dzisiejszej lekcji dowiemy się jak zawsze być w dobrym humorze i po jaką książkę sięgnąć, gdy będziecie w kropce.
2. Rozdanie kartoników tekturowych.
Nauczyciel prosi uczniów o podziurawienie długopisem otrzymanych kartoników.
3. Nauczyciel odczytuje tekst, pt. „Bajka o gwoździach”. Załącznik nr 1. Czytaniu może towarzyszyć prezentacja multimedialna.
4. Nauczyciel prosi uczniów o naprawienie kartoników. Uczniowie dochodzą do wniosku, że nie da się ich naprawić.
Dyskusja na temat tego, czy raz wypowiedziane słowo można cofnąć tak, żeby nie pozostawiło po sobie śladu.
5. Eksperyment.
Nauczyciel rozdaje uczniom po jednym kamyczku i cukierku. Prosi, aby uczniowie zjedli cukierka, następnie włożyli kamyk do buta i przeszli się wokół Sali.
Po chwili nauczyciel pyta uczniów, co lepiej zapamiętali, słodycz cukierka czy ból pięty?
6. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy z tekstem „Szklany człowiek” Załącznik nr 2 i po jednej pustej kartce formatu A4.
7. Nauczyciel odczytuje tekst.
8. Rozmowa na temat tekstu.
9. Zapisanie na tablicy wniosku, który powinien wyjść z rozmowy:
„Każdy z nas jest szklanym człowiekiem, tylko nie wiadomo które słowo nas zniszczy.”
10. Uczniowie na wcześniej otrzymanych kartkach rysują szklanego człowieka.
11. Omówienie prac i rozmowa na temat wrażliwości.
Musimy być wrażliwi, żeby ludzie wokół nas nie rozpadali się tak, jak przedstawiliście to w swoich pracach.
- co może nas uwrażliwić?
- co wpływa na nasz sposób patrzenia na świat?
- gdzie możemy poznać świat?
Odpowiedź: KSIĄŻKI
12. Rola książek w życiu człowieka – burza mózgów.
Przykładowe odpowiedzi:
- mówią jak żyć,
-wzbogacają słownictwo,
- relaksują,
- uczą,
- dają odpowiedzi na liczne pytania.
13. Nauczyciel prosi uczniów o podanie tytułów książek, po przeczytaniu których możemy zmienić coś w naszym życiu.
Uczniowie podają propozycje, które od razu są omawiane.
Następnie nauczyciel przedstawia swoje propozycje książek.
„Oskar i pani Róża”,, „Mały Książę”, „Wiosna 1941”, „Bóg nigdy nie mruga”.
13. Podsumowanie zajęć.
Uczniowie wypełniają kart pracy Załącznik nr 3. Nauczyciel po 5 min zbiera je i na koniec lekcji odczytuje 5 losowo wybranych. Następnie dziękuje uczniom za lekcję.
Załącznik nr 1
Bajka o gwoździach
Był sobie pewnego razu chłopiec o złym charakterze. Jego ojciec dał mu woreczek gwoździ i kazał wbijać po jednym w płot okalający ogród za każdym razem, kiedy straci cierpliwość i pokłóci się z kimś. Pierwszego dnia chłopiec wbił w płot 37 gwoździ. W następnych tygodniach nauczył się panować nad sobą i liczba wbijanych gwoździ malała z dnia na dzień: odkrył, że łatwiej jest panować nad sobą niż wbijać gwoździe. Wreszcie nadszedł dzień, w którym chłopiec nie wbił w płot żadnego gwoździa. Poszedł wiec do ojca i powiedział mu, ze tego dnia nie wbił żadnego gwoździa. Wtedy ojciec kazał mu wyciągać z płotu jeden gwóźdź każdego dnia, kiedy nie straci cierpliwości i nie pokłóci się z nikim. Mijały dni i w końcu chłopiec mógł powiedzieć ojcu, ze wyciągnął z płotu wszystkie gwoździe. Ojciec zaprowadził chłopca do płotu i powiedział: "Synu, zachowałeś się dobrze, ale spójrz, ile w płocie jest dziur. Płot nigdy już nie będzie taki, jak dawniej. Kiedy się z kimś kłócisz i mówisz mu coś brzydkiego zostawiasz w nim ranę taką, jak te. Możesz wbić człowiekowi nóż a potem go wyciągnąć, ale rana pozostanie. Nieważne, ile razy będziesz przepraszał, rana pozostanie." Rana słowna boli tak samo, jak fizyczna. Przyjaciele są rzadkimi klejnotami, sprawiają, że się uśmiechasz i dodają ci otuchy. Są gotowi cię wysłuchać, kiedy tego potrzebujesz, wspierają cię i otwierają przed tobą swoje serca. Ten tydzień jest tygodniem przyjaźni. Pokażcie swoim przyjaciołom, jak bardzo wam na nich zależy.

Załącznik nr 2
Szklany Człowiek Beata Krupska
[w:] Bajki , Warszawa 1989
Bardzo dawno temu, kiedy góry były jeszcze takie płaskie, jak muchomory, szedł sobie na przełaj przez świat Szklany Człowiek.
Szklany Człowiek był bardzo duży, bardzo dobry i bardzo mądry. Był taki duży, że czasami głową strącał z nieba jakąś gwiazdę i bardzo się wtedy wstydził. Był taki dobry, że każdego kogo spotkał, traktował jednakowo i każdemu patrzył prosto w oczy. A taki był mądry, że wiedział wszystko, ale nigdy nie powiedział: „Ja wiem”. Zawsze mówił: „Myślę, że tak jest, chociaż na pewno wiedzieć nie mogę.”
[…] Pewnego dnia, nieszczęsnego, smutnego dnia, ktoś rzucił w niego złym słowem, czarnym i ciężkim. I wtedy stało się nieszczęście. Szklany człowiek zadźwięczał tak głośno, że gwiazdy się wystraszyły i pochowały się w mysich norach, a potem pękł i rozsypał się na miliony maleńkich okruchów szkła.
[…] Nigdy nie mówcie nikomu nic złego. Nie wiecie przecież kto z nas jest Szklanym Człowiekiem…
Załącznik nr 3
Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem się, że...........................
i zdaję sobie sprawę z ................................Pewnego dnia chciałbym/chciałabym ..........................................
Lekcja ta podobała mi się/ nie podobała mi się, ponieważ ...........................
..........................................
Po zajęciach sięgnę/ nie sięgnę po zaproponowaną lekturę.

Wyświetleń: 345


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.