Katalog

Barbara Tomalska, 2015-06-22
kielce

Historia, Prezentacje

Scenariusz Dnia Niepodległości.

- n +


Dzień Niepodległości

Narrator: Witamy bardzo gorąco wszystkich tutaj zebranych i zapraszamy do obejrzenia przygotowanego przez nas apelu poświęconego zbliżającej się 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednocześnie chcielibyśmy uświadomić wszystkim, szczególnie nam młodym, jak bardzo zaciera się wśród nas znajomość ważnych dla Polski wydarzeń historycznych. Dzisiejszą uroczystość rozpocznijmy od odśpiewania Hymnu Narodowego
Ceremoniał – wprowadzenie sztandarów
(Wchodzi babcia a potem wnuczek i siada obok babci)
bab:- Dlaczego jesteś taki smutny?
Wnuczek: -Miałem dziś fatalny dzień.
bab:- A co się stało? Coś w szkole?
Wnuczek:- Niestety, dostałem dzisiaj pałę z historii.
bab:- Z historii??? Jakim cudem? Przecież historia jest taka fascynująca.
Wnuczek:- Wiem babciu. Ty byłaś nauczycielem tego przedmiotu i historia to Twoja pasja. Ale ja pogubiłem się w wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości. Mylą mi się wojny, powstania, przywódcy. Nie wiem jak się do tego zabrać.
bab:- Dobrze, że przyszedłeś właśnie dziś. Wypadałoby, żeby mój wnuk znał drogę Polaków do wolności. Żeby wiedział, dlaczego święto, 11 listopada, jest tak ważne dla nas. Roztoczę przed Tobą krótką lekcję historii tego święta. Wsłuchaj się w jej dźwięki...
Bogurodzica: uczeń wchodzi na scenę z dwoma mieczami – w tle pieśń

babcia: To była pieśń, którą kiedyś Polacy śpiewali przed wielkimi bitwami. Stanowiła coś w rodzaju hymnu. Czy znasz jej tytuł?
Wnuczek: Tak, babciu. To była Bogurodzica – piękna podnosząca na duchu pieśń .
babcia: Po raz pierwszy została zaśpiewana przed Bitwą pod Grunwaldem, a więc w 1410 roku, a w ogóle to musisz wnuczku wiedzieć, że Polska była kiedyś potęgą na świcie. To nam udało się pokonać Zakon Krzyżacki, potem to my Polacy pod wodzą króla Jana III Sobieskiego, w bitwie pod Wiedniem, obroniliśmy Europę przed najazdem Turków i islamem. To my Polacy, w bitwie zwanej Cudem nad Wisłą, obroniliśmy Europę przed bolszewikami i komunizmem. Jak widzisz wnuczku Europa i świat dużo nam Polakom zawdzięczają, ale musisz też wiedzieć, że był taki okres w naszej historii, kiedy Polacy się pogubili. Kłótnie , waśnie, dbanie tylko o własne interesy bardzo osłabiły nasz kraj i wtedy ………..
(2 dziewczynki z flagą) Muzyka. trzech uczniów zmawia się, podchodzi do flagi dotyka, odchodzi, znów śmielej podchodzi, znów się zmawia, aż w końcu rozrywa)

babcia: Tak rozpoczęła się tragedia naszego narodu. Trzej nasi sąsiedzi: Rosja, Prusy i Austria zawarły między sobą sojusz i dokonały rozbiorów Polski. Było to w 1772, 1793 i 1795 roku. Podejmowano próby ratowania ojczyzny, ale silne wojska państw zaborczych skutecznie te próby udaremniały. Polska przestała istnieć na mapach świata.
( w tle muzyka „ Nokturn e-moll’’ F. Chopina)
Żegnaj nam, żegnaj droga kraino!
Żegnaj nam kraju kochany!
Niech dzisiaj jeszcze krew i łzy płyną…
Niech się upoją tyrany!...
Krew i łzy zmogą wszelkie kajdany…
Nędza i ucisk przeminą…
Tymczasem żegnaj, kraju kochany!
Żegnaj nam, biednych kraino!

8. „ Czarna sukienka ” – recytacja
Schowaj, matko, suknie moje,
Perły, wieńce z róż:
Jasne szaty, świetne stroje-
To nie dla mnie już!
Niegdyś jam stroje, róże lubiła,
Gdy nam nadziei wytrysnął zdrój,
Lecz gdy do grobu Polska wstąpiła
Jeden mi tylko przystoi strój: Czarna sukienka!
babcia:Katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie załamały jednak narodu polskiego. Musisz ……. zapamiętać, że jesteśmy narodem niezwykle dumnym. Polacy nigdy nie pogodzili się z rozbiorami. Zawsze wysoko cenili sobie wolność i swobody narodowe.
Wiersz:,, Polak nie sługa”
Polak nie sługa, nie zna, co to pany,
Nie da się okuć przemocą w kajdany.
Wolnością żyje, do wolności wzdycha,
Bez niej jak kwiatek bez wody usycha…
Tak więc, rodacy, wolności nam trzeba,
Zamiarom naszym sprzyjać będą nieba-
Nadejdzie chwila, chwila pożądana,
Że zegną wrogi przed Polską kolana.

babcia:Już w 1794 r. wybuchło powstanie przeciwko zaborcom pod wodzą Tadeusza Kościuszki.
Kościuszko:
Wolność, to najsłodsze dobro, którego człowiek na ziemi kosztować może, użyczone jest od Boga tym jedynie narodom, które stałością, męstwem, wytrzymaniem wszystkich przeciwności stają się onego godnymi. Polacy! Którym Ojczyzna i święte jej swobody są miłe, którzy więcej od innych doznaliście okrucieństwa, wzgardy i ucisków, których dusze cnotliwe i mężne znieść nie mogły wstydu i zguby imienia polskiego, którzyście tak dzielnie powstali, tak dzielnie dotąd wspierali i bronili pasującej się z despotyzmem Ojczyzny - nie ustawajcie, zaklinam was, w stałości i odwadze waszej. Nie ustawajcie!

Babcia - Niestety, powstanie pod wodzą Kościuszki upadło, ale dało początek kolejnym próbom. Polacy nie chcieli się pogodzić z utratą niepodległości, wielokrotnie podejmowali wysiłki, by odzyskać upragnioną wolność. Najpierw, ogromne nadzieje wiązali z osobą Napoleona, służąc mu w Legionach Polskich, na obcych ziemiach. Tysiące młodych chłopców oddało życie walcząc o to, aby spełnił się sen o wolnej Polsce. Z miłości do ojczyzny, tęsknoty i wiary w jej wskrzeszenie powstaje pieśń,, Mazurek Dąbrowskiego”

Wiersz
Piosenka stara, wojsku polskiemu tak miła!
Poznali ją żołnierze, wiara się skupiła,
Wokoło mistrza; słuchają, wspominają sobie
Ów czas okropny, kiedy na ojczyzny grobie
Zanucili tę piosnkę i poszli w kraj świata,
…….i z trąb znana piosenka ku niebu wionęła,
Marsz tryumfalny: Jeszcze Polska nie zginęła!

babcia: W noc listopadową 1830 roku ruszyli młodzi kadeci pod wodza Piotra Wysockiego na Belweder. Pewnie wiesz, że był to początek powstania listopadowego, a po nim w 1863 wybuchło chyba największe z powstań – Powstanie Styczniowe. Niestety wszystkie zakończyły się klęską. Polacy byli więzieni, prześladowani, wywożeni na Syberię. To wtedy z Polski musieli uciekać, aby nigdy do niej nie wrócić nasi najwięksi Polacy – Mickiewicz, Słowacki, Chopin. To na emigracji powstały największe polskie dzieła wyrażające tęsknotę za krajem


Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba...Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Zepsuć gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego , gdzie pierwsze ukłony
Są- jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
,, Bądź pochwalony!’’...Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi tutaj, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojej!...Tęskno mi, Panie...

babcia: Społeczeństwo polskie podjęło walkę z wrogiem. Przeciwstawiało się skutecznie wynarodowieniu, zakazowi używania języka polskiego. Domy i rodziny były szczególnymi stróżami polskości. Dbano, by dzieci mówiły po polsku, by znały polskie obyczaje i obrzędy. Wychowywano je w duchu patriotyzmu i szacunku dla bohaterów narodowych.
Ważnym symbolem obrony polskiej mowy był strajk dzieci, takich jak ty wnuczku, we Wrześni.


Tam od Gniezna i od Warty
Biją głosy w świat otwarty
Biją głosy ziemia jęczy
Prusak polskie dzieci męczy.
Za ten pacierz w polskiej mowie
Co go dali nam ojcowie
Co go nas uczyły matki
Prusak męczy polskie dziatki.

(stolik z dwoma krzesłami)
Dzieci wchodzą, książki mają związane sznurkiem
N-l: Guten tag. Od dzisiaj wszystkie lekcje będą prowadzone po niemiecku, nawet lekcje religii… …Dzisiejszą lekcję religii zaczniemy od nauki „Ojcze nasz…”.
Powtarzajcie za mną „ Fater unser im himmer
Dzieci milczą
N-l ze złością: Powtarzajcie za mną wy polskie …… ( łamie kij)….Feter unser im himmer
Dzieci razem : Ojcze nasz, któryś jest….
Nauczyciel krzyczy Nein, nein nein ! .Przestańcie mówić po polsku!– Tu jest szkoła niemiecka. ( tupie)

Uczeń- Przecież dotąd lekcje religii odbywały się po polsku.

Nauczyciel groźnie wymachuje kijem przed klasą.
- Jeszcze raz powtarzam, że od dzisiaj jedynym językiem jakim będziemy mówić będzie niemiecki. Zrozumiano! Macie mówić tylko po niemiecku!

Uczeń dumnie- Jestem Polakiem i będę mówił tylko po polsku!

Nauczyciel z wściekłością- Jeszcze zobaczymy! Wszyscy do aresztu!
(n-l bije po rękach, wiąże dłonie i krąży wokół uczniów)
Piosenka: Bijcie dzwony
Uczeń ze związanymi rękami:

Do Ciebie Panie w dziejowej godzinie
Głos Twego ludu z ziemi polskiej płynie.
Wróć nam o Boże Ojczyznę kochaną
W troje rozdartą i w morzu krwi skąpaną…
Niech nasza Polska wśród narodów stanie
Dzielna i mądra, jednością złączona.
O to Cię prosim z głębi duszy Panie
Ojcowskie ku nam wyciągnij ramiona


babcia:- Wybuchła I wojna światowa. Pięć wielkich mocarstw europejskich gotowało swój oręż do walki, a wśród nich zaborcy Polski: Rosja, Austria, Prusy. Sierpień 1914 r. Stał się wstępem do straszliwego kataklizmu. Społeczeństwo polskie podzielone zostaje miedzy dwa wojujące obozy i zmuszone do bratobójczej walki. Polak wcielony do armii austriackiej strzela do Polaka w armii rosyjskiej. Z trzech zaborów brat idzie na brata, brat bratu ostrzem bagnetu w serce mierzy i na cel bierze.
(wchodzą 2 żołnierze)

I: Rozdzielił nas, mój bracie,
Zły los i trzyma straż-
W dwóch wrogich sobie szańcach
Patrzymy śmierci w twarz.

W okopach pełnych jęku,
Wsłuchani w armat huk,
Stoimy na wprost siebie-
Ja - wróg twój, ty - mój wróg!

II: Los płacze, ziemia płacze,
Świat cały w ogniu drży...
W dwóch wrogich sobie szańcach
Stoimy - ja i ty.


- Bywaj, dziewczę, zdrowe, ojczyzna mnie woła!
Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła;
I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga,
Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga.
Po cóż ta łza w oku, po cóż serca bicie?
Tobiem winien miłość, a ojczyźnie życie!
Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka,
Niepodległość Polski to twoja rywalka.
Piosenka: Rozkwitały pąki białych róż
Babcia:- Wiesz wnuczku, ten portret, który widzisz to portret mojego ulubionego wodza. Mówię o Józefie Piłsudskim. Był on zdania , że Polacy, jeżeli chcą odzyskać niepodległość, muszą mieć własną siłę zbrojną. Utworzył więc w Galicji formacje paramilitarne: Strzelec i Drużyny Strzeleckie, które miały być zaczątkiem przyszłego wojska polskiego
Piosenka: My I brygada

babcia::- I w końcu przyszła Polska, wywalczona z trudem krwią ochotników, krwią kilku pokoleń. Tych, którzy święcie wierzyli, że jeszcze nie zginęła. Wnukowie powstańców z 1863 r. Wypełnili ich patriotyczny testament: wywalczyli wolną Polskę.
babcia:- Ciekawa jestem, czy moja opowieść pomogła Ci zrozumieć historię naszej niepodległości.
Wnuczek:- Oczywiście babciu! Bardzo Ci dziękuję za cudowną lekcję. Odtąd będę pamiętał, że 11 listopada 1918 r. to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski. Dzień ten wieńczy blisko półtorawieczne dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborów, niepodległości. Niepodległość, wywalczyli sobie sami Polacy wykorzystując zaistniałe sprzyjające okoliczności historyczne.
babcia: Wspaniale ! Zapamiętałeś wszystko, o czym mówiłem. Dodam tylko na koniec, że gdy obchodzimy rocznicę Polski niepodległej, pamiętamy i o tych, którzy przez cały wiek XIX zachowali wiarę w odrodzenie naszego państwa, za tę wielką sprawę walczyli i ginęli. Hołd należy się również tym, którzy sto lat później przeciwstawili się hitleryzmowi i stalinizmowi.
Piosenka: Wojenko, wojenko
(Babcia i wnuczek wstają)
babcia: Pamiętaj wnuczku, że miłość do ojczyzny to nie slogan, to dar, który należy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom. To obowiązek. Może i Ty kiedyś opowiesz swojemu wnukowi czym i jaka ta nasza ojczyzna jest.
Wnuczek:
Cóż ja uczynić mam, Polsko dla Ciebie?
Ja com nie walczył przeciwko niewoli,
Com się wychował na wolnych zbóż chlebie.
Dziś, gdy twe skronie blask chwały okolił?
Już wiem! Przestrzennie pierś moją rozszerzę
By Cię objęła i umysł poświęcę
Dla twego dobra - i te słabe ręce
Dla Ciebie Polsko, składam dziś w ofierze.
Wchodzi 7 uczniów:
I: Spośród słów używanych nieczęsto, tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.

II:Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół.

III:Ono znaczy – bez strachu spać.
Ono znaczy – spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.
IV:Leć orle biały nad polską ziemię
Chroń twymi skrzydłami prastare plemię
I ponad szare Giewontu skały
I ponad Bałtyk leć orle biały.
V:Leć orle biały nad bujne łany,
Które uprawia nasz lud kochany,
Leć ponad Wisłę ponad Wartę
Skrzydła swe białe trzymaj rozwarte
VI: Dzisiaj zniknęły wrogie nam trony,
Powiewa sztandar biało-czerwony
Powiewa sztandar ten pełen chwały
W polu czerwonym nasz orzeł biały.
VII:Orle nasz biały, nasz lud Ci śpiewa
Niech pieśń do śmiałych lotów cię wzywa.
Orły, sokoły dziś się zleciały
Aby cześć polskiej pieśni oddały
(wszyscy głośno) Niech żyje POLSKA NIEPODLEGŁA!!!

Piosenka: Wolność Maciej Balcar

Monika: Dziękujemy za obejrzenie i wysłuchanie przygotowanej przez uczniów klas IV-VI uroczystości. Prosimy p. Dyrektora o zabranie głosu.
Wyświetleń: 163


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.