Katalog

Anna Bradel, 2015-06-22
Gdynia

Przedsiębiorczość, Scenariusze

Przebieg towarów produkcyjnych i konsumpcyjnych w handlu.

- n +

CELE OGÓLNE LEKCJI:

• Zrozumienie znaczenia dostosowania odpowiedniego kanału dystrybucji do specyficznych cech towaru

• Poznanie innych (poza fizycznym przepływem towarów) – zadań handlu


CELE OPERACYJNE LEKCJI:

• Uczeń systematyzuje wiedzę na temat podstawowych typów kanałów dystrybucji

• Rozumie różnice w przebiegach handlowych dóbr produkcyjnych
i konsumpcyjnych

• Wykorzystuje zdobyte wiadomości teoretyczne do samodzielnego zaprojektowania najkorzystniejszych dla danego towaru – kanałów dystrybucji


 METODY

- Instruktaż słowny nauczyciela
- Praca w grupach, prezentacja wyników
- Indywidualna praca z tekstem


 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

- Podręcznik
- Opracowanie własne tekstu z podręcznika
- Duże arkusze papieru
- Markery

 ORGANIZACJA LEKCJI

1. Czynności wstępne 3’

2. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji dotyczących
o rodzajów kanałów dystrybucji w handlu
o typów pośredników handlowych 5’

3. Praca w czterech grupach:
Uczniowie projektują najkorzystniejszy system kanałów dystrybucji dla zadanego towaru [zał.1] oraz uzasadniają swój wybór (formułują wnioski) 9’

4. Prezentacja efektów pracy grup przez ich liderów 10’

5. Podsumowanie efektów pracy i ocena poszczególnych grup przez nauczyciela
[zał. 2] 5’

6. Poznanie innych (poza fizycznym przepływem towarów) – zadań handlu:
Uczniowie zapoznają się z tekstem z podręcznika [zał.3] i na tej podstawie identyfikują najważniejsze zadania handlu 10’


7. Zadanie domowe (dwa warianty):

a) Podaj 3 przykłady towarów, których schemat dystrybucji wygląda
następująco:

Konsument  Detalista  Konsument


b) Podaj trzy konkretne przykłady oddziaływania handlu na konsumpcję 3’


ZAŁĄCZNIK NR 1


POLECENIE DO PRACY W GRUPACH:

Zaproponuj najlepszą drogę przebiegu towaru od producenta do ostatecznego nabywcy z wykorzystaniem odpowiednich kanałów dystrybucji. Uzasadnij swój wybór.

GRUPA I - wyroby jubilerskie

GRUPA II - wózki widłowe

GRUPA III - woda mineralna

GRUPA IV - papier do urządzeń biurowych

Wyświetleń: 225


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.