Katalog

Monika Jasica, 2015-06-22
Limanowa

Pedagogika, Ankiety

Ankieta poświęcona ocenie stopnia adaptacji młodzieży klas I w internacie.

- n +

ANKIETA
Ankieta poświęcona ocenie stopnia adaptacji młodzieży klas pierwszych w internacie. Ma ona służyć podnoszeniu efektów działalności opiekuńczo - wychowawczej internatu. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która jest anonimowa. Zawiera ona pytania do wyboru oraz wolne wypowiedzi. Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie kwestionariusza.

1. Z jakich kół zainteresowań organizowanych w internacie korzystasz?
a) siłownia
b) zespół muzyczny
c) sala gimnastyczna
d) ,,Orlik’’
e) doradztwo zawodowe
f) świetlica, bilard, pilkarzyki
g) PTTK-SKKT ,, JS Strzelec’’
h) wolontariat
i) kółko plastyczne,
j) kółko szachowe
k) kółko taneczne
l) nauka gry na gitarze
m) kółko literacko- artystyczne
n) sztuki walki
2.Z jakich zajęć przedmiotowych organizowanych w internacie korzystasz?
A ) matematyka, fizyka
b) historia, WOS
c) j. niemiecki
d) PPZ, doradztwo zawodowe

2. Jakie inne formy spędzania czasu wolnego w internacie chciałbyśabyś zaproponować ?

3. Czy masz w internacie przyjaciół? ( podkreśl właściwe)
a) tak
b) nie

4. Czy w internacie są koledzy, koleżanki , którzy Twoim zdaniem zachowują się niewłaściwie ( podkreśl właściwe)
a) tak
b) nie
Jeżeli tak , wskaż jakie to zachowania( możesz podkreślić kilka odpowiedzi, zaznacz klasy , które niewłaściwie się zachowują)
a) są agresywni w stosunku do kolegów , koleżanek ( I, II , III )
b) niewłaściwie zachowują się w stosunku do nauczycieli ( I, II, III )
c) używają wulgarnego słownictwa ( I, II, III )
d) znęcają się psychicznie nad kolegami , koleżankami ( I, II, III )
e) niszczą mienie internatu
f) nie szanują prywatnej własności w pokojach ( I, II, III )
g) kradną ( I, II, III )
h) inne ( jakie) .............................................................
5. Wymień problem( problemy) z jakimi zetknąłeś się w pierwszych dniach pobytu w internacie
...................................................................................
6. Co najbardziej przeszkadza Ci w internacie ( podkreśl maksymalnie 3 odpowiedzi)
a) zbyt dużo zakazów, mało luzu
b) hałas
c) wychowawcy są zbyt surowi w kontaktach z wychowankami
d) agresywność innych wychowanków
e) zbyt duża liczba osób mieszkających w pokojach
f) nic mi nie przeszkadza
g) przeszkadza mi coś innego( napisz co)
....................................................................................

7. Czy jest coś czego boisz się w internacie( podkreśl odpowiedź)
a) tak
b) nie
Jeżeli tak , to czego ?
a) uwag otrzymywanych od wychowawców
b) usłyszenia od nauczyciela złej opinii o sobie
c) ośmieszenia przez kolegów, koleżanki
d) pobicia lub użycia wobec Ciebie przemocy
e) wymuszania pieniędzy
f) kradzieży
g) namawiania przez kolegów ,koleżanki do złych zachowań
h) nękania psychicznego
i) inne.................................................................

8. Czy doświadczyłeś/łaś w internacie przemocy ze strony innych wychowanków
a) tak
b) nie

Jeżeli tak , to jaki to był rodzaj przemocy?
a) bicie
b) zastraszanie, groźby
c) poniżanie słowne
d) wymuszanie pieniędzy
e) wymuszanie jedzenia
f) zabieranie rzeczy prywatnych bez pozwolenia
g) inne ( podaj jakie)
................................................................................
9. Gdzie miała miejsce przemoc?( zaznacz wybrane odpowiedzi)
a) w pokoju
b) na korytarzu
c) na klatce schodowej
d) na jadalni
e) na placu koło internatu
f) drodze do internatu
g) Inne( podaj gdzie)......................................................
10. Czy w internacie występują następujące zagrożenia ( zaznacz wybrane odpowiedzi)
a) spożywanie alkoholu
b) sprzedaż narkotyków
c) używanie narkotyków
d) palenie papierosów w pokojach
e) przemoc słowna
f) przemoc fizyczna
g) próba szantażu
h) kradzieże
11. Jak oceniasz zachowanie kolegów , koleżanek z klas I na terenie internatu. Napisz kilka zdań.........................................................................

12. Jak czujesz się w internacie?
a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) czasem dobrze, czasem źle
d) raczej źle
e) źle
Zaznacz płeć: Kobieta Mężczyzna
Wyświetleń: 167


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.