Katalog

Agnieszka Kotyńska, 2015-06-18
nowy stręczyn

Zajęcia przedszkolne, Ankiety

Ankieta dla rodziców.

- n +


ANKIETA DLA RODZICÓW
Szanowni Państwo! Chcąc doskonalić współpracę przedszkola z rodzicami, kierujemy do Państwa ankietę i prosimy o jej wypełnienie. Celem ankiety jest określenie Państwa oczekiwań co do zakresu współpracy z przedszkolem oraz wpływu rodziców na funkcjonowanie placówki. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. Wybraną odpowiedz prosimy podkreślić.
1. Czy zna Pan/Pani swój zakres praw i obowiązków w przedszkolu?
• zdecydowanie tak
• raczej tak
• raczej nie
• zdecydowanie nie
2. Czy został Pan/Pani zapoznany z podstawowymi dokumentami programowymi przedszkola ?
• zdecydowanie tak
• raczej tak
• raczej nie
• zdecydowanie nie
3. Czy Pana/Pani zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu przedszkola?
• zdecydowanie tak
• raczej tak
• raczej nie
• zdecydowanie nie
4. W jaki sposób współpracuje Pan/Pani z przedszkolem? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
• użyteczne prace na rzecz grupy, przedszkola
• udział w uroczystościach , imprezach
• opieka w czasie wyjść, wycieczek
• pomoc materialna
• inny(jaki?)…………………………………………………………..
5. Z jakich form współpracy z przedszkolem Pan/Pani korzysta?( można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
• zebrania grupowe
• rozmowy indywidualne
• zajęcia otwarte
• uroczystości
• konsultacje ze specjalistami(logopeda, psycholog, pedagog)
• inne(jakie?)………………………………………………………….
6.Czy uczestniczy Pan/Pani w zebraniach ogólnych organizowanych w przedszkolu?
• zdecydowanie tak
• raczej tak
• raczej nie
• zdecydowanie nie
7.Czy częstotliwość spotkań ogólnych jest Pana/Pani zdaniem wystarczająca?
• zdecydowanie tak
• raczej tak
• raczej nie
• zdecydowanie nie


8.Jakie informacje uzyskuje Pan/Pani podczas zebrań ogólnych? ( można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
• sprawy organizacyjne
• ogólne informacje o funkcjonowaniu grup
• porady wychowawcze dotyczące grupy
• informacje o programach( podstawa programowa, program wychowania przedszkolnego)
• informacje o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych
• inne(jakie?)…………………………………………………………………
9.Jak ocenia Pan/Pani zebrania organizowane z wychowawcami w przedszkolu?
( można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
• zebrania są dobrze przygotowane
• zebrania odbywają się w przyjaznej atmosferze
• każde zebranie ma jasno określony cel
• podczas zebrań uzyskuje się wiele informacji o przedszkolu
• uważam, że zebrania są nieodpowiednio organizowane (proszę wyjaśnić dlaczego?)
……………………………………………………………………………………………………
10.Czy korzysta Pan/Pani ze wskazówek i informacji zamieszczonych w kąciku dla
rodziców i stronie internetowej przedszkola?
• zdecydowanie tak
• raczej tak
• raczej nie
• zdecydowanie nie
11.Jak często odwiedza Pan/Pani stronę internetową naszego przedszkola?
• codziennie
• 1 raz w tygodniu
• 1 raz w miesiącu
• rzadziej
• nie korzystam
12.Czy Pana/Pani zdaniem nauczyciele uwzględniają w swojej pracy opinie i sugestie rodziców?
• zdecydowanie tak
• raczej tak
• raczej nie
• zdecydowanie nie
13.Czy według Pana/Pani problemy edukacyjne i wychowawcze przedszkolaków są rozpoznawane
i rozwiązywane przez nauczycieli?
• zdecydowanie tak
• raczej tak
• raczej nie
• zdecydowanie nie
14.Czy przedszkole zapewnia i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom mającym problemy wychowawcze?
• zdecydowanie tak
• raczej tak
• raczej nie
• zdecydowanie nie


15.Czy uzyskuje Pan/Pani wskazówki do pracy z dzieckiem w domu(jeśli dziecko takich wskazówek potrzebuje)?
• zdecydowanie tak
• raczej tak
• raczej nie
• zdecydowanie nie
16.Czy stosuje się Pan/Pani do zaleceń nauczyciela odnośnie pracy z dzieckiem w domu?
• zdecydowanie tak
• raczej tak
• raczej nie
• zdecydowanie nie
17.W jakiej formie przedszkole organizuje pedagogizację rodziców, udziela informacji dotyczących problemów wychowawczo-dydaktycznych, różnego rodzaju zagrożeń, chorób itp. ?( można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
• podczas zebrań ogólnych
• poprzez zamieszczanie artykułów, informacji, porad w kąciku dla rodzica
• podczas spotkań indywidualnych
• podczas spotkań m.in. z lekarzem
• przedszkole nie organizuje pedagogizacji rodziców
18. Czy jesteście Państwo zadowoleni ze współpracy z przedszkolem?
• zdecydowanie tak
• raczej tak
• raczej nie
• zdecydowanie nieDziękujemy za wypełnienie ankiety


Wyświetleń: 245


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.