Katalog

ADAM SAWCZUK, 2015-06-22
Biała Podlaska

Geografia, Ćwiczenia

Test - Afryka.

- n +

....................................... ................ ............... GRUPA I
Nazwisko i imię klasa numer w dzienniku

Liczba punktów: Ocena:
TEST AFRYKA KLASA II


1. Powierzchnia Afryki wynosi...........................
2. Afryka jest ................................co do wielkości kontynentem na świecie.
3. Od Azji oddziela Afrykę .................................................................
4. Afrykę od Europy oddziela ..............................................................
5. Kontynent Afrykański przecinają 2 najważniejsze elementy siatki kartograficznej to......................................................................i...................................................................
6. Najdalej wysuniętym na północ punktem Afryki jest...........................................................na
południe .........................................................na wschód ...........................................................
na zachód ..............................................................
7. Rozciągłość południkowa Afryki wynosi ....................................km a równoleżnikowa ................................km.
8. Długość linii brzegowej Afryki wynosi: (podkreśl prawidłową odpowiedź)
a) 26,5 tys. km
b) 30,5 tys. km
c) 45,0 tys. km
9. Średnia wysokość lądu wynosi ..................... m, największa wysokość to.................... i nosi nazwę ......................................, w Afryce dominują rozległe ..............................................
10. W Afryce wyróżniamy 5 stref roślinnych: 1....................................................2........................................3.....................................................4....................................................5...........................................
11. Od wschodu Afrykę oblewa ................................................a od zachodu..............................
.............................................
12. Na terytorium Afryki znajduje się największa pustynia świata ............................... która zajmuje ................................... powierzchni Afryki.
13. Najdłuższym pasmem górskim Afryki są góry.........................a długości ............................
......................................................
14. Na terytorium Afryki znajduje się najdłuższa rzeka świata nosząca nazwę...........................
a także 3 mniejsze rzeki 1................................2.........................................3................................
4............................................
15. Na terenie Afryki znajduje się drugie co do głębokości jezioro świata..................................
(najgłębsze Bajkał) osiągające głębokość.......................... a największe jezioro Afryki ..........................................
16. Terytorium Afryki zamieszkuje ...............................ludności, co stanowi .........................%
ludności świata.
17. Średnia gęstość zaludnienia Afryki wynosi........................os/km², najgęściej zaludnione obszary to......................................................................................................................................
..........................................a najsłabiej to ................................................................część Afryki.
18. Kraj Afrykański, który ma największy pkb/os. to: (podkreśl prawidłową odpowiedź)
a) Seszele
b) RPA
c) Egipt
d) Etiopia.
....................................... ................ ............... GRUPA II
Nazwisko i imię klasa numer w dzienniku

Liczba punktów: Ocena:
TEST AFRYKA KLASA II


1. Najdalej wysuniętym na południe punktem Afryki jest............................................................
na północ.........................................................na zachód...........................................................
na wschód ..............................................................
2. Średnia gęstość zaludnienia Afryki wynosi........................os/km², najgęściej zaludnione obszary to......................................................................................................................................
..........................................a najsłabiej to ................................................................część Afryki.
3. Kraj Afrykański, który ma największy pkb/os. to: (podkreśl prawidłową odpowiedź)
a) RPA
b) Egipt
c) Seszele
d) Etiopia.
4. Kontynent Afrykański przecinają 2 najważniejsze elementy siatki kartograficznej to......................................................................i...................................................................
5. Terytorium Afryki zamieszkuje ...............................ludności, co stanowi .........................%
ludności świata.
6. Powierzchnia Afryki wynosi..............................................................
7. Od Azji oddziela Afrykę ...................................................................
8. Na terenie Afryki znajduje się drugie co do głębokości jezioro świata..................................
(najgłębsze Bajkał) osiągające głębokość.................................... a największe jezioro Afryki ..........................................
9. Afryka jest ................................co do wielkości kontynentem na świecie.
10. Długość linii brzegowej Afryki wynosi: (podkreśl prawidłową odpowiedź)
a) 30,5 tys. km
b) 26,5 tys. km
c) 45,0 tys. km
11. Najdłuższym pasmem górskim Afryki są góry.........................a długości ............................
......................................................
12. W Afryce wyróżniamy 5 stref roślinnych: 1....................................................2...........................................3..................................................4....................................................5...........................................
13. Rozciągłość południkowa Afryki wynosi ....................................km a równoleżnikowa ................................km.
14. Od wschodu Afrykę oblewa ................................................a od zachodu..............................
.............................................
15. Na terytorium Afryki znajduje się największa pustynia świata ............................... która zajmuje ................................... powierzchni Afryki.
16. Afrykę od Europy oddziela ............................................
17. Na terytorium Afryki znajduje się najdłuższa rzeka świata nosząca nazwę...........................
a także 3 mniejsze rzeki 1................................2.........................................3................................
4............................................
18. Średnia wysokość lądu wynosi ................. m, największa wysokość to....................... i nosi nazwę ......................................, w Afryce dominują rozległe ...........................................

Wyświetleń: 172


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.