Katalog

Mariusz Bachurski, 2015-06-15
Dębica

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Ćwiczenia przygotowujące do gry w mini – koszykówkę.

- n +

Ćwiczenia przygotowujące do gry w mini – koszykówkę


Klasa IV


Zadania lekcji:

Umiejętności :
• Nauka kozłowania piłki do mini – koszykówki.
• Doskonalenie podań piłki jednorącz i oburącz.
Motoryczność :
• Kształtowanie zwinności, zręczności, orientacji i koordynacji ruchowej
Wiadomości:
• Zasady gry w koszykówkę
Wychowawcze:
• Dyscyplina, fair play podczas gier i zabaw

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna, boisko
Przybory: piłki do mini – koszykówki, szarfy, pachołki

Cz. 1
- wstępna. Zadania porządkowe.
ćwiczenia ogólnorozwojowe.
1. Zbiórka. Powitanie.
2. Podanie tematu lekcji. Przypomnienie o BHP

3. Ćwiczenia z piłką:
- w biegu rzuty i chwyty piłki
- w marszu przekładanie piłki z ręki do ręki wokół tułowia w lewo, w prawo,
- w rozkroku toczenie piłki wokół stopy prawej i lewej (ósemka),
- w siadzie podpartym toczenie piłki po nogach w kierunku bioder i następnie do stóp ( na zmianę siad równoważny i siad prosty),
- podbijanie piłki kolanem na zmianę lewym, prawym w miejscu, marszu, biegu,

- w leżeniu przodem, w lekkim skłonie tułowia w tył odbijanie piłki od podłożą oburącz.
- siad płaski-podrzucamy piłkę w górę i klaszczemy (1 x , 2x 3x)
mini konkurs :"kto klaśnie najwięcej razy? i złapie prawidłowo p."

Cz. II- główna.
Ćwiczenia techniczne z wykorzystaniem piłek

4. Podania piłki w parach jednorącz
5.W dwójkach podania piłki oburącz sprzed piersi w miejscu, w marszu – jedno z ćwiczących cofa się w tył, drugie posuwa się do przodu i odwrotnie
6. Gra do "5 podań". wybieramy kilka zespołów. Kapitanami są uczniowie najaktywniej ćwiczący

7.Kozłowanie piłki
- kozłowanie w miejscu prawą i lewą ręką,
- kozłowanie w miejscu ze zmianą tempa (nisko, wysoko),
- kołowanie w siadzie prostym
- kozłowanie w półprzysiadzie,
- kozłowanie leżac
mini konkurs :" kto szybciej wstanie z leżenia wciąż kozłując piłkę?"
-kozłowanie w marszu przeplatane toczeniem piłki,
- podskoki obunóż w rytm piłki kozłowanej prawą i lewą ręką na zmianę,
- kozłowanie slalomem
8. Wyścig rzędów z kozłowaniem piłki do pachołka. Piłka do rzędu wraca podaniem, a zawodnik biegnie na koniec.
9. Gra "żywy kosz."
Grę można prowadzić na boisku do koszykówki lub siatkówki. Na tylnach liniach boiska kładziemy w poprzek materace(na sali), gdy grę prowadzimy na terenie otwartym, rysujemy na boisku koła o średnicy 2,5 m tak,aby jedna połowa znajdowała się na boisku, a druga poza nim. W każdej drużynie występuje po 6 graczy z których jeden staje na materacu i pełni rolę kosza. Pięciu pozostałych gra w polu.

Cz. III
- końcowa.
Ćwiczenia uspokajające, korekcyjne i oddechowe

- uczniowie z piłkami w dłoniach wykonują obszerne krążenia T,
-skłony z piłką do PN i LN
- w parach siad rozkroczny na przeciwko siebie :toczenie piłki do partnera z pogłębienie skłonu w przód
uspokojenie organizmu

Zbiórka omówienie lekcji , wyróżnienie najlepiej ćwiczących.Przypomnienie podstawowych zasad gry w mini p.k
pożegnanie
Wyświetleń: 326


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.