Katalog

Izabela Ziemlińska, 2015-06-23
Świnoujście

Zawodowe, Sprawdziany i testy

Test z Zarysu Fizjoterapii dla masażystów.

- n +

ZARYS FIZJOTERAPII
SEM. II TEST NR 2
WERSJA ARKUSZA X
Imię............................................................................
Nazwisko....................................................................
Data..............................................

1. Kinezyterapia to:
A. leczenie ruchem
B. dział medycyny obejmujący kinezyterapię, masaż i fizjoterapię
C. leczenie za pomocą zabiegów fizykalnych
D. terapia za pomocą promieniowania jonizującego

2 . Badając testem Lovetta siłę mięśni zginających staw biodrowy prawy na stopień 2 polecamy pacjentowi:
A. położyć się na plecach
B. położyć się na brzuchu
C. położyć się na boku lewym
D. usiąść

3. W badaniu siły mięśniowej testem Lovetta stopień 3 oznacza:
A. ślad napięcia przy próbie ruchu dowolnego
B. 50% wartości siły w stosunku do mięśnia zdrowego
C. ruch w pełnym zakresie przeciw sile ciężkości kończyny
D. ruch w pełnym zakresie w warunkach odciążenia

4. Tzw. punkty kluczowe w metodzie Bobathów to:
A. obręcz biodrowa
B. nadkłykieć przyśrodkowy kości ramieniowej
C. kończyny górne
D. stawy kolanowe

5. Przeciwwskazaniem do ćwiczeń redresyjnych jest:
A. Zanik mięśni
B. Nadciśnienie tętnicze
C. Przykurcz mięsni
D. Znaczne odwapnienie kości

6. Ćwiczenia bierne są najczęściej zalecane przy sile mięśniowej w skali Lovetta równej:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4


7. Wybierz twierdzenie prawdziwe:
A. Wskazaniem do ćwiczeń biernych są porażenia i niedowłady
B. Redresje to ćwiczenia mające na celu wzmacnianie siły mięśniowej
C. Ćwiczenia czynne z oporem stosujemy w warunkach odciążenia kończyny
D. Ćwiczeń czynnych w odciążeniu nie można wykonywać w wodzie

8. W trakcie ćwiczeń synergistycznych kontralateralnych po złamaniu kończyny górnej lewej pacjent ćwiczy:
A. prawą kończynę górną
B. lewą kończynę górną
C. prawą kończynę dolną
D. żadna odpowiedź nie jest poprawna

9. Opis: Pozycja wyjściowa – leżenie tyłem, kończyny dolne wyprostowane, kończyny górne wzdłuż tułowia Ruch – naprzemienne odwodzenie i przywodzenie ud. Dotyczy:
A. ćwiczeń biernych
B. ćwiczeń wspomaganych
C. ćwiczeń czynnych wolnych
D. ćwiczeń synergistycznych

10. Do ćwiczeń kształtujących siłę mięśniową nie zaliczamy:
A. ćwiczeń redresyjnych
B. ćwiczeń z oporem
C. ćwiczeń izometrycznych
D. ćwiczeń wg De Lorme i Watkinsa

11. Warunkami niezbędnymi do prawidłowego wykonania ćwiczeń czynnych w odciążeniu są:
A. obciążenie i ruch równolegle do podłoża
B. odciążenie i ruch równolegle do podłoża
C. odciążenie i ruch prostopadle do podłoża
D. obciążenie i ruch prostopadle do podłoża

12. Jedną z metod ćwiczeń oporowych jest metoda:
A. McQueena
B. McCartneya
C. Wotshona
D. Lasecka

13. Pacjentowi, który uzyskał ocenę siły mięśniowej 3 w skali Lovetta dla kończyn dolnych zalecimy ćwiczenia:
A. bierne
B. czynne wolne
C. czynne z oporem
D. redresyjne

14. Metodą rehabilitacyjną, którą stosuje się u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jest:
A) metoda Vojty
B) metoda Majocha
C) metoda Klappa
D) metoda Mc Kenzie

15. Celem ćwiczeń biernych jest:
A. zwiększenie zakresu ruchu
B. zwiększenie wydolności układów krążenia i oddechowego
C. poprawa koordynacji ruchowej
D. przeciwdziałanie wtórnym skutkom unieruchomienia

16. Opór wykorzystywany w treningu izometrycznym określamy:
A. dynamometrycznie
B. wg ciężaru do 1-krotnego dźwignięcia
C. dowolnie
D. elektromiograficznie

17. Przeciwwskazaniem do ćwiczeń w odciążeniu są:
A. zaniki i znaczne osłabienie siły mięśniowej
B. słaby zrost kostny
C. zmiany zwyrodnieniowe powierzchni stawowych
D. ostry stan zapalny tkanek okołostawowych

18. W przypadku siły mięśniowej 2 w skali Lovetta stosujemy:
A. ćwiczenia czynne
B. ćwiczenia czynne z oporem
C. ćwiczenia w odciążeniu
D. ćwiczenia bierne

19. Padaczka jest przeciwwskazaniem do:
A. całkowitego podwieszenia
B. ćwiczeń w wodzie
C. ćwiczeń równoważnych
D. ćwiczeń oddechowych

20. Wskazaniem do ćwiczeń biernych są:
A. porażenia i niedowłady mięśni szkieletowych
B. stany zapalne stawów
C. niepełny zrost kostny
D. bóle w trakcie innych ćwiczeń

Wyświetleń: 393


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.