Katalog

MAŁGORZATA KOWALSKA-TUSZYŃSKA, 2015-06-23
LIPNO

Język polski, Sprawozdania

Wzór sprawozdania nauczycieli bloków humanistycznych z efektów kształcenia uczniów klas IV-VI.

- n +


WZÓR SPRAWOZDANIA NAUCZYCIELI BLOKU PRZEDMIOTÓW
HUMANISTYCZNYCH Z EFEKTÓW KSZTAŁCENIA UCZNIÓW KLAS IV-VI

W skład zespołu opracowującego „Sprawozdanie nauczycieli bloku przedmiotów humanistycznych z efektów kształcenia uczniów klas IV-VI weszli nauczyciele: ..........
Na treść niniejszego sprawozdania złożyła się analiza pięciu obszarów, wokół których skupiły się takie działania nauczycieli, jak: kształcenie, motywowanie, ocenianie, metody nauczania i podjęte formy doskonalenia własnego warsztatu pracy nauczyciela.
Po ........... semestrze efekty uczniów przedstawiają się następująco:

I. KSZTAŁCENIE
A. FORMA ZAJĘĆ .....
B. KLASA ......
C. NAUCZYCIEL ......
D. ZADANIA/ZAŁOŻENIA .....
E. CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE ........
F. EFEKTY (MOCNE I SŁABE STRONY)......
G. WNIOSKI .......

II. METODY NAUCZANIA
A. NAUCZYCIEL
B. WYKORZYSTYWANE METODY-przykłady
C. PRZEDMIOT/ZAJĘCIA
D. FORMA DZIAŁANIA
E. KLASA
F. EFEKTY
G. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

III. MOTYWOWANIE
A. RODZAJ MOTYWACJI
a. Uczeń podnosi swoje wyniki w nauce
b. Uczeń „współdziała” z komputerem i urządzeniami audiowizualnymi
c. Uczeń pracuje różnymi metodami
d. Uczeń działa w kołach zainteresowań
e. Uczeń bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
f. Uczeń prezentuje na forum swoje zdolności i predyspozycje
g. Uczeń jako inicjator szkolnych przedsięwzięć
B. SPOSÓB REALIZACJI
C. EFEKTY
D. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

IV. OCENIANIE
A. NAUCZYCIEL
B. PRZEDMIOT
C. KLASA
D. OCENIANIE
a. Diagnoza wstępna
b. Diagnoza śródroczna
c. Ocena śródroczna
d. Diagnoza roczna
e. Ocena roczna
f. Próbny sprawdzian klas VI-tych
g. Sprawdzian zewnętrzny
E. EFEKTY
F. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

V. FORMY DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA
A. WDN
a. NAUCZYCIEL
b. NAZWA
c. FORMA
d. EFEKTY
e. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

B. INDYWIDUALNE FORMY DOSKONALĄCE
a. NAUCZYCIEL
b. NAZWA
c. FORMA
d. EFEKTY
e. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY


Zespół w składzie:

.........................
Wyświetleń: 133


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.