Katalog

Ewa Chabowska, 2015-06-23
Rypin

Język polski, Regulaminy

Regulamin konkursu recytatorskiego.

- n +

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO:
NAJPIĘKNIEJSZE STRONICE BIBLII

1. Cele konkursu:
• wyszukiwanie młodych talentów,
• popularyzacja uniwersalnych wartości zawartych w Biblii (obowiązują teksty Biblii Tysiąclecia),
• rozbudzanie wśród młodzieży zamiłowania do nauk humanistycznych.
2. Udział w konkursie mogą brać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu rypińskiego.
3. Terminy eliminacji:
• etap szkolny do 21 lutego 2014 roku,
• zgłoszenie uczestników do finału – do 28 lutego 2014 roku,
• finał – 6 marca 2014 roku.
4. Kategorie konkursowe:
• recytacja fragmentów Biblii,
• monodram przygotowany wyłącznie na podstawie fragmentów Biblii.
5. Etap szkolny
Zawody przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu Recytatorskiego powołana przez dyrektora szkoły.
Kryteria oceny recytacji:
 zrozumienie wygłaszanego tekstu,
 interpretacja i jej zgodność z charakterem recytowanego fragmentu
 dykcja,
 ogólny wyraz artystyczny.
Czas recytacji nie może przekraczać 8 minut.
Kryteria oceny monodramu
 dobór fragmentów,
 interpretacja aktorska,
 funkcjonalność wykorzystania pozasłownych środków wyrazu (np. muzyka, kostiumy, elementy scenografii, rekwizyty),
 ogólne wrażenie artystyczne.
Czas prezentacji monodramu nie może przekraczać 10 minut.
Po konkursie Szkolna Komisja sporządza protokół. Każda szkoła może zgłosić do finału 2 recytatorów oraz jeden monodram.
6. Finał
Finał I edycji Konkursu „Najpiękniejsze stronice Biblii”
odbędzie się 6 marca 2014 roku w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11 o godz. 10.00
W skład komisji będą wchodzić przedstawiciele poszczególnych szkół, z których wyłonieni zostali finaliści.


Honorowy patronat nad Konkursem objęli:

- Dziekan Dekanatu Rypińskiego, Proboszcz Parafii Świętego Stanisława Kostki w Rypinie- Ks. Prałat Marek Smogorzewski
- Starosta Rypiński – Marek Stanisław Tyburski

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy
Wyświetleń: 104


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.