Katalog

Małgorzata Laska, 2015-06-23
Zawichost

Język polski, Sprawdziany i testy

Antygona - test.

- n +

Imię i nazwisko ................................
Test
1. Kreon nie jest:
a. wujem Antygony b. królem Teb c. ojcem Hajmona d. mężem Jokasty
2. Bracia Antygony nazywali się : ......................... i ................................
3. Akcja dramatu toczy się: a. w zamku b. w lochu c. na dziedzińcu zamkowym
d. w kilku miejscach
4. Akcja trwa: a. dwa dni b. kilka dni c. kilka godzin d. około tygodnia
5. Zakaz Kreona dotyczył .................................................................................................
........................................................................................................................................
6. Dla Antygony najważniejsze były: a. prawa ludzkie b. pieniądze c. władza
d. prawa boskie
7. Płyn potrójny to ................................................................................., służył do.........
......................................................................................................................................
8. Do cech Ismeny nie można zaliczyć: a. tchórzostwa b. podległości wobec Kreona
c. szacunku dla władzy d. odwagi
9. Strażnik: a. nie bał się króla b. miał na imię Terezjasz c. był winien pogrzebania ciała
d. panicznie bał się Kreona
10. Hajmon nie był: a. synem Kreona b. synem Eurydyki c. samobójcą d. mężem Antygony
11. Kim był Terezjasz? ...........................................................................................................
12. Dlaczego, zdaniem wróżbity, bogowie nie chcą brać ofiary z ołtarzy tebańskich?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
13. Terezjasz ostrzegał Kreona, że - jeśli nie cofnie rozkazu, to ............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
14. Żona Kreona nosiła imię..............................
15. W utworze śmierć ponieśli: ......................., .............................., ..............................,
16. Jaki rodzaj śmierci wybrała Antygona? ...................................................................................
17. Która cecha nie dotyczy Kreona: a. upór b. pewność siebie c. duma d. pokora
18. Jaką karę poniósł Kreon za swój upór i tyranizowanie narodu? ............................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Wyświetleń: 899


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.