Katalog

Katarzyna Makowiecka, 2015-09-04
Jarocin

Edukacja dla bezpieczeństwa, Scenariusze

Scenariusz zajęć w przedszkolu.

- n +

Scenariusz zajęć "Bezpieczne wakacje"
Oddział Biedroneczki
Cele: Dziecko:
 uczulenie dzieci na niebezpieczeństwa grożące w czasie wakacji
 przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku w lesie, w górach, nad wodą, na drodze
 uzupełnienie wiedzy n. t. poszukiwania pomocy w razie zagrożenia

Metody:
 słowna – rozmowa
 czynna – zabawy ruchowe
 oglądowa – pokaz, obserwacja.

Formy: zbiorowa, indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne: ilustracje dotyczące wakacji: morze, góry, las, jezioro, obrazki przedmiotów: piłka, plecak, materac, kurtka, koc, materac, rower itp., podpisy do ilustracji, tabliczki mimiczne (buźka uśmiechnięta, smutna), ilustracje dotyczące bezpiecznego zachowania, ilustracje dotyczące wyzywania pomocy w razie zagrożenia: policji, pogotowia, straży

1. Rozmowy przy ilustracjach dotyczących niebezpiecznego zachowania sie podczas wakacji. Omówienie zagrożeń. Odczytanie wspólnie z nauczycielem następujących haseł:
 Nie wolno bawić się w pobliżu jezdni!
 Nie wolno kąpać się w miejscach do tego niedozwolonych!
 Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa na placu zabaw!
 Nie wolno przechodzić blisko zakrętu
 Należy iść lewą stroną pobocza
 Przechodzić po pasach przy zielonym świetle
 Tory kolejowe nie są placem zabaw
 Nie baw się zapałkami
 Nie otwieraj drzwi obcym
 Nie wbiegaj na jezdnię

2.Rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa na wakacjach: nauczyciel demonstruje ilustracje dotyczące różnych miejsc wypoczynku, dz. odpowiada na pytania nauczyciela, wymienia nazwy przedmiotów, które zabieramy na wakacje, wie w jaki sposób zachować się w danych miejscach (dzieci starsze szukają podpisów do ilustracji: morze, góry, las, jezioro, bezpieczne wakacje-czytanie globalne, dzielenie na sylaby i głoski nazw obrazków)
 Wybieramy się w góry:
• O czym powinniśmy pamiętać?
• Jak powinniśmy się ubrać?

 Wybieramy się nad morze
• Jak powinniśmy się zachować w tak dużej grupie ludzi
• Jak powinniśmy być ubrani?
 Wybieramy się do lasu
• O czym powinniśmy pamiętać?
• Co ze sobą należy zabrać?
 Wybieramy się nad jezioro
• Czy możemy się sami bawić w wodzie
• Jak powinniśmy być ubrani
3.Zabawa ruchowa "Jedziemy na wakacje"- dziecko przy dźwiękach grzechotki porusza sie po sali, na hasło samochody naśladuje jazdę samochodem, a na hasło rowery naśladuje jazdę rowerem
4. Zabawa "Wybieramy się na wakacje": nauczyciel mówi, że wyjeżdżając na wakacje bierzemy ze sobą wiele różnych rzeczy. Prosi dzieci, żeby wymieniły zabierane rzeczy, których nazwy zaczynają się wymienioną przez niego głoską, np.: (dzieci młodsze szukają ilustracji, dzieci starsze podpisów do ilustracji, dzielenie na sylaby i głoski nazw przedmiotów, liczenie przedmiotów)
p- plecak, piłka
s- sandały , spodnie, strój
m- mydło, materac,
b- buty, basen, bluza
ł- łopata, łódka
d- deskorolka, dres
k- koszula, klocki, kurtka, koc
r- ręcznik, rower
o- okulary
w-wiaderko

5. Zabawa dydaktyczna "Wolno czy nie wolno"- ocena prawdziwości zdań. Nauczyciel rozdaje dzieciom buźki mimiczne- uśmiechnięte i smutne. Kiedy odpowiedź na pytanie jest twierdząca dz., pokazuje buźkę uśmiechniętą, a kiedy jest przecząca- buźkę smutną. Nauczyciel zadaje pytania dotyczące zasad odpowiedniego zachowania się podczas wakacji
 Czy w czasie burzy można chować się pod drzewem?
 Czy można bawić się bezpiecznie na placu zabaw?
 Czy można wybiegać za piłką na jezdnię?
 Czy w czasie wakacji możemy brać słodycze od osób, których nie znamy?
 Czy w czasie wakacji, spaceru można oddalać się od rodziców?
 Czy w czasie wakacji można rozmawiać z nieznajomymi?
 Czy możemy poprosić o pomoc policjanta, kiedy się zgubimy?
 Czy w lesie można palić ognisko?
 Czy na wakacjach możemy się kąpać w miejscach do tego wyznaczonych?
6. Zabawa hamująco- pobudzająca "Do tyłu" : dz. przy dźwiękach tamburyna maszerują jedno za drugim po kole. Na hasło jeden, dwa, trzy, cztery wykonują odpowiednią liczbę kroków do tyłu po czym maszerują dalej po kole.
7. Poznanie wybranych zasad ruchu drogowego dotyczących pieszych: nauczyciel mówi, ze na wakacjach też dużo chodzimy, np. zwiedzając jakąś miejscowość. Dlatego powinniśmy znać zasady ruchu drogowego:
 W jakim miejscu przechodzimy przez ulicę w mieście?
 A co robimy, gdy nie ma pasów?
 Którą stroną poruszamy się po drodze, gdy nie ma chodników?
 Czy znacie ten znak (znak przejścia dla pieszych). Co on oznacza?
 A czy znacie inne znaki drogowe? (nauczyciel pokazuje kilka znaków drogowych dotyczących pieszych)
8. Jesteśmy bezpieczni: utrwalenie zasad w jaki sposób wzywać pomoc, gdy dziecko znajduje się w sytuacji zagrożenia, z kim ma się kontaktować. Dziecko zna numer kontaktowy na policję, straż pożarną, pogotowie, wie, że tylko w sytuacjach zagrożenia wybiera ten numer telefonu
7. Ćwiczenie graficzne:
 3- latek: pokoloruj sygnalizację świetlną
 4-latek: policz, ile muszelek leży na plaży. Pokoloruj rysunek
 5-latek: policz wyróżnione elementy rysunku, a następnie pokoloruj obrazek

Wyświetleń: 188


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.