Katalog

Katarzyna Piontek, 2015-09-04
Wrocław

Różne, Konspekty

WIOSNA, ACH TO TY! - scenariusz zajęć świetlicowych.

- n +

Cel główny: Budzenie wrażliwości uczniów na otaczającą przyrodę.

Cele szczegółowe:
• Wdrażanie dzieci do obserwacji przyrody
• Poszerzenie wiedzy uczniów na temat zwiastunów nadchodzącej wiosny
• Zapoznanie uczniów z tradycją powitania wiosny – topieniem marzanny

Cele operacyjne:
Po przeprowadzonych zajęciach uczeń:
• Dostrzega związek między porą roku, a zmianami w przyrodzie
• Charakteryzuje zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną
• Zna tradycje związane z powitaniem wiosny

Metody, formy i techniki zajęć:
 Rozmowa kierowana
 Słuchowisko
 Zabawy ruchowe z chustą animacyjną

Formy pracy:
• Indywidualna
• Grupowa

Czas trwania zajęć: około 40 minut

Miejsce zajęć: Sala świetlicy szkolnej

Pomoce: piłka, płyta z nagraniem dźwięków wiosny, odtwarzacz płyt, chusta animacyjna, doniczka, wata, woda, nasionka rzeżuchy lub owsa,Przebieg zajęć:

1. Rozpoczęcie zajęć: dzieci siedzą w kręgu, nauczyciel rzuca kolejno piłkę do każdego, a zadaniem dziecka jest ją odrzucić i podać hasło związane z wiosną.
2. Rozmowa kierowana na temat wiosny i jej zwiastunów (ptaków, kwiatów, zwierząt, innych oznak) oraz tradycji związanych z powitaniem nastającej pory roku.
3. Słuchowisko: nauczyciel włącza płytę z nagraniem odgłosów zwierząt i innych dźwięków natury (bzyczenie owadów, kumkanie żab, dźwięki wydawane przez bociana, skowronka, jaskółkę itp.) Dzieci odgadują, kto lub co wydaje zasłyszane dźwięki.
4. Zabawa ruchowa: „Wiosenny deszczyk”.
Dzieci poruszają się w rytm muzyki po sali, kiedy muzyka cichnie chowają się przed wiosennym deszczem pod czarodziejskim parasolem (chustą animacyjną).
5. Zabawa ruchowa: „Wiele nas łączy”.
Uczestnicy trzymają chustę za uchwyty; jednocześnie podnoszą i opuszczają chustę. Każde dziecko ma przyznaną nazwę rośliny kojarzącej się z nadchodzącą wiosną (sasanki, przylaszczki, fiołki, krokusy, niezapominajki). Prowadzący wydaje polecenie: „Pod chustą przebiegają wszyscy… (tu wymienia jakąś nazwę rośliny). Osoby, które identyfikują się z daną kategorią przebiegają, gdy chusta znajduje się w górze.
6. Wspólne zasianie w doniczce rośliny wiosennej: rzeżuchy lub owsa.
7. Ewaluacja i podsumowanie zajęć.
Wyświetleń: 183


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.