Katalog

Katarzyna Piontek, 2015-09-04
Wrocław

Różne, Konspekty

W ŚWIETLICOWEJ GROMADZIE - scenariusz zajęć świetlicowych.

- n +

Cel główny: Integracja grupy.

Cele szczegółowe:
• Ułatwienie wychowankom wzajemnego poznania się
• Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa
• Doskonalenie relacji między wychowankami oraz wychowankami
a wychowawcą
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się uczniów na dany temat
• Kształtowanie umiejętności pracy w grupie

Cele operacyjne:
Po przeprowadzonych zajęciach uczeń:
• Zna imiona wszystkich uczestników zajęć
• Czuje się bezpiecznie w grupie świetlicowej
• Potrafi wypowiadać się na zadany temat
• Potrafi zgodnie współpracować z grupą

Metody i techniki zajęć:
 Ekspresja słowna
 Praca indywidualna i grupowa
 Zabawa ruchowa

Formy pracy:
• Zbiorowa
• Indywidualna
• Zespołowa

Pomoce:
Kolorowe kartki papieru, kredki, nożyczki, kleje, arkusz kolorowego brystolu, radiomagnetofon, płyta z nagraniami szybkich piosenek

Miejsce zajęć: Sala świetlicy szkolnej


Przebieg zajęć:


1. Zabawa: „Chciałabym Wam przedstawić”
Grupa dzieli się na pary. Jedna osoba z każdej pary opowiada drugiej przez kilka minut o sobie. Aby dowiedzieć się więcej, słuchający może zadawać pytania.
Po dwóch, trzech minutach następuje zmiana ról. Następnie wszyscy po kolei przedstawiają swoich partnerów, czego się o nich dowiedzieli, zaczynając od słów „Chciałabym Wam przedstawić...”
2. Zabawa „Lustro”
Wychowankowie pozostają w parach, ustawiając się naprzeciwko siebie.
Każda kolejno pokazuje jakiś gest, a druga wiernie go odtwarza.
3. Każde z dzieci odrysowuje na kartce swoją dłoń i wpisuje imię. Następnie dzieci wycinają dłonie i wszystkie razem tworzą wspólny plakat wychowanków świetlicy.
4. Zabawa integracyjna: „Ludzie do ludzi”.
5. „Iskierka przyjaźni” - Prowadzący staje z dziećmi w kręgu. Wszyscy biorą się za ręce, prowadzący wyjaśnia zasadę zabawy i ściska lekko dłoń dziecka stojącego z prawej strony. „Iskierka” obiega cały krąg i wraca do nauczyciela.
6. Ewaluacja i podsumowanie zajęć.
Wyświetleń: 187


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.