Katalog

Katarzyna Piontek, 2015-09-04
Wrocław

Różne, Konspekty

W CO SIĘ BAWIĆ? - scenariusz zajęć świetlicowych.

- n +

Cel główny: Zdobycie umiejętności racjonalnego i kreatywnego zagospodarowania czasu wolnego.

Cele szczegółowe:
• Zachęcanie do pożytecznego spędzania czasu wolnego
• Inspirowanie do szukania własnych pomysłów gier i zabaw
• Rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy w grupie

Cele operacyjne:
Po przeprowadzonych zajęciach uczeń:
• Potrafi wymienić możliwe sposoby kreatywnego spędzania wolnego czasu
• Umie opowiedzieć o swoim ulubionym sposobie spędzania wolnego czasu
• Szuka własnych pomysłów na gry i zabawy
• Chętnie współpracuje w grupie

Metody zajęć:
 Zabawa
 Burza mózgów
 Pogadanka

Formy pracy:
• Indywidualna
• Grupowa

Czas trwania zajęć: około 35 minut

Miejsce zajęć: Sala świetlicy szkolnej

Pomoce: po 2 małe kartki dla każdego uczestnika zajęć i kilka dodatkowych karteczek dla nauczyciela, miotła, flamastry,Przebieg zajęć:

1. Rozpoczęcie zajęć, wprowadzenie do tematu.
2. Zabawa: „Rakieta”.
Uczniowie stoją w dość ciasnym kręgu wykonują przysiad, a następnie naśladując start rakiety wyskakują w górę, przy czym wydają wspólny okrzyk. Ćwiczenie powtarzamy do momentu aż wszyscy wystartują jednocześnie.
3. Zabawa: „Mój ulubiony sposób spędzania wolnego czasu”.
Uczestnicy zabawy muszą dobrać się w grupy, odpowiadające ich hobby/ulubionym sposobom spędzania wolnego czasu, nie używając przy tym żadnych słów – wszystko pokazują jedynie mimiką i gestami.
4. Pogadanka na temat czynności ujawnionych w poprzedniej zabawie,
a powtarzających się najczęściej.
5. Burza mózgów: „Mój sposób na nudę”.
Każde z dzieci dostaje po dwie karteczki, na których ma za zadanie napisać własne sposoby na nudę – czyli czynności/zajęcia, które lubi robić w swoim wolnym czasie. Następnie karteczki układane są na podłodze tworząc okrąg – karteczki z czynnościami powtarzającymi się tworzą promyczki (na zasadzie słoneczka). Pod koniec zabawy dzieci wymyślają wspólnie z nauczycielem inne (nie wymienione wcześniej) możliwe sposoby spędzania wolnego czasu – wszystkie zapisujemy i dokładamy do powstałego słoneczka.
6. Zabawa: „Miotła”.
7. Dzieci siedzą w kręgu, na środku stoi miotła, podtrzymywana przez prowadzącego. Trzymający miotłę wypowiada czyjeś imię, puszcza miotłę, szybko siada. Ten, którego imię zostało wywołane ma złapać miotłę zanim ta upadnie.
8. Zabawa: „Węzeł”.
Wszyscy stoją w ciasnym kole, podają sobie ręce, kierując je do środka, po czym zamykają oczy. Następnie każdy próbuje złapać za ręce inną osobę. Kiedy mu się to uda, otwiera oczy. Gdy wszyscy trzymają się już za ręce, próbują rozsupłać węzeł, nie puszczając rąk.
9. Ewaluacja („Pokaż kciukiem”) i podsumowanie zajęć.
Wyświetleń: 244


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.