Katalog

Katarzyna Piontek, 2015-09-04
Wrocław

Różne, Konspekty

SAGA RODZINNA - scenariusz zajęć świetlicowych.

- n +

Cel główny: Uświadamianie dzieciom wartości rodziny w osobistym życiu każdego człowieka.

Cele szczegółowe:
• Wdrażanie do okazywania miłości, szacunku i wdzięczności swoim rodzicom
• Uświadomienie dzieciom tego, że każdy członek rodziny jest bardzo ważną osobą
• Budowanie więzi rodzinnej
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat
• Rozwijanie zdolności plastyczno – manualnych dzieci
• Integracja grupy

Cele operacyjne:
Po przeprowadzonych zajęciach uczeń:
• Rozumie rolę i wartość rodziny w życiu każdego człowieka
• Odczuwa ścisły związek uczuciowy z własną rodziną
• Ma świadomość tego, że każdy członek rodziny jest w niej bardzo ważny
• Potrafi wypowiadać się na forum grupy na zadany temat
• Umie narysować proste obrazki symbolizujące członków rodziny
• Potrafi zgodnie bawić się i pracować w grupie

Metody zajęć:
 Pogadanka
 Zabawa integracyjna
 Karty pracy

Formy pracy:
• Indywidualna
• Grupowa

Czas trwania zajęć: około 40 minut

Miejsce zajęć: Sala świetlicy szkolnej

Pomoce: ksero szablonu drzewa genealogicznego dla każdego ucznia, min.
po 5 obrazków głowy dla każdego ucznia, kredki, mazaki, kleje, nożyczki


Przebieg zajęć:

1. Rozpoczęcie zajęć.
2. Pogadanka nt. rodziny i życia rodzinnego. Wypowiedzi uczniów na temat: „Czym wyróżnia się moja rodzina?”
3. Zabawa: „Zgadnij, co…?”
Dzieci siedzą w kręgu, każde po kolei wchodzi do środka i staje się mimem – bez słów stara się pokazać czynność, która najbardziej lubi robić ze swoimi rodzicami, dziadkami lub rodzeństwem – zadaniem pozostałych uczniów jest odgadnięcie czynności.
4. Uzupełnienie kart pracy: Drzewo genealogiczne mojej rodziny.
Uczniowie przyklejają na kartę pracy w kształcie drzewa genealogicznego obrazki głów wszystkich członków rodziny i kolorują je, uwzględniając cechy takie jak: kolor oczu i włosów. Przy każdej osobie uczeń może dopisać charakterystyczne dla danego członka rodziny sprawy: ulubiony serial mamy, rozmiar buta taty, ulubiony sposób odpoczynku rodzeństwa itp.
5. Ewaluacja i podsumowanie zajęć.

Wyświetleń: 237


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.