Katalog

Katarzyna Piontek, 2015-09-04
Wrocław

Różne, Konspekty

KARNAWAŁ - scenariusz zajęć świetlicowych.

- n +

Cel główny: Zapoznanie z tradycjami związanymi z karnawałem.

Cele szczegółowe:
• Wyzwalanie twórczej aktywności
• Kształtowanie wrażliwości muzycznej
• Inspirowanie twórczego działania, pobudzanie wyobraźni
• Integracja grupy
• Kultywowanie tradycji i zwyczajów karnawałowych

Cele operacyjne:
Po przeprowadzonych zajęciach uczeń:
• Ma rozwiniętą wyobraźnię, jest aktywny
• Wyraża muzykę ruchem
• Czuje się dobrze w grupie
• Zna zwyczaje i tradycje karnawałowe

Metody, formy i techniki zajęć:
 Pogadanka
 Zabawa
 Taniec integracyjny

Formy pracy:
• Indywidualna
• Grupowa

Czas trwania zajęć: około 35 minut

Miejsce zajęć: Sala świetlicy szkolnej

Pomoce: odtwarzacz płyt, kartki z nazwami instrumentów, płyta z nagraniami wesołych i skocznych piosenek, a także piosenka „Niech żyje bal” i „Zuzanna”.


Przebieg zajęć:
1. Rozpoczęcie zajęć - Piosenka „Niech żyje bal”
2. Pogadanka na temat tradycji i zwyczajów karnawałowych, podanie przykładów znanych tradycji.
3. Zabawa integracyjna – „Tunel”.
Ustawiamy się w dwójkami tworząc tunel z rąk (tak jak w polonezie). Jedna wolna osoba biegnie od końca tunelu do początku. W czasie przejścia przez tunel musi wybrać jedną osobę i dalej biegnie z nią, stając na początku tunelu jako pierwsza para. Natomiast osoba, która straciła parę biegnie na koniec i znów przemierza tunel w poszukiwaniu kolejnego partnera itd.
4. Taniec integracyjny – „Swing w uliczce” („Zuzanna”)
5. Zabawa - „Marsz instrumentów”.
Dzieci stoją w kręgu, w tle leci skoczna muzyka. Wszyscy idą w kole tańcząc do owej muzyki. Każde dziecko ma zawieszoną na plecach kartkę z nazwą instrumentu muzycznego, nauczyciel wywołuje kolejne instrumenty. Zadaniem dziecka wywołanego jest wejść do środka koła i naśladować ruchy wykonywane przez muzyka grającego na tym instrumencie – reszta grupy naśladuje osobę będącą w środku.
6. Ewaluacja i podsumowanie zajęć.


Załączniki:


„Swing w uliczce”:
Ustawienie: parami na przeciw siebie (w odległości ok. 3 metrów), tworząc rzędy.
Część 1:
- 4 krokami dochodzimy do partnera, w czwartym kroku klaszczemy w jego ręce
- 4 krokami wracamy tyłem na swoje miejsce
- 8 krokami zmieniamy miejsce z partnerem (mijamy się prawym barkiem)
- 8 krokami wracamy na swoje miejsce
- powtarzamy dwie pierwsze pozycje
Część 2: para, która jest na początku rzędu, przechodzi przez „uliczkę” dowolnymi krokami. W dużych grupach 2 – 3 pary mogą przechodzić jednocześnie. Stojący
w rzędach, klaszcząc przesuwają się do przodu.
Wyświetleń: 355


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.