Katalog

Lilianna Figurska, 2015-09-04
Krosnowice

Różne, Konspekty

Konspekty.

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH


I FAZA PLANOWANIA

DATA ; 20.02.2013 r.
TEMAT;” A ja marzę i marzę... – rola konstruktywnych marzeń w naszym życiu. „
CZAS; 1 - 1,5 godz.
MIEJSCE; świetlica
GRUPA; wychowanki w wieku 13-17 lat.
CELE ZAJĘĆ;

- większe samopoznanie poprzez rozpoznawanie i definiowanie swoich marzeń ,
- próba nadawania znaczenia swoim marzeniom z dzieciństwa ( poprzez przywołanie
wspomnień),
- uświadomienie , iż marzenie jest istotnym czynnikiem w drodze do osobistego spełnienia i
sukcesu,
- rozwijanie samodzielności wypowiedzi ,
- wspólna zabawa,
- większa integracja grupy ( poszukiwanie wspólnych marzeń).


METODY I FORMY; pogadanka na temat marzeń, „burza mózgów”, praca indywidualna
( pisanie na karteczkach swoich marzeń ), praca grupowa ( odznaczamy
marzenia wspólne), rozmowa-podsumowanie.


ŚRODKI; przybory do pisania, małe karteczki, kreda, tablica

II FAZA REALIZACJI

Wychowawca wita się z grupą i przedstawia temat zajęć. Na początku pyta uczestniczki czym są dla nich marzenia, jakie mają obecnie i jakie miały w przeszłości. Po dyskusji ma miejsce spisywanie marzeń dotyczących przyszłości na przygotowanych do tego karteczkach.
Odnoszenie się do teraźniejszości, przyszłości i przyszłości w sferze marzeń ma za zadanie pokazać , jakie zmiany się w nas dokonują, jakich wyborów dokonujemy w zależności od wieku, dojrzałości, naszych możliwości i okoliczności, a także pod wpływem innych osób.
Osoby, które chcą podzielić się swoimi wypowiedziami czytają je na głos .
Następnie wychowanki dyskutują o swoich celach grupowych, uświadamiają sobie ich istnienie.
W drugiej części zajęć wychowawca uświadamia dziewczętom, iż marzenia są jednym z komponentów naszego sukcesu, są początkiem, od którego wszystko się zaczyna ( „ludzie , którzy mają cele, osiągają sukces, bo wiedzą dokąd zmierzają” E. Nightingale).
Wymienia także inne ważne komponenty sukcesu jak: wytrwałość, asertywność, systematyczność, praca zespołowa, omawiając w dwóch – trzech zdaniach każde z nich.
Na koniec refleksja , o znaczeniu marzeń w naszym życiu, ich sile oraz motywacji do tego jak je pielęgnować i pracować nad ich urzeczywistnianiem..Lilianna Figurska

Wyświetleń: 317


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.