Katalog

Marlena Kaźmierska, 2015-09-15
Rysiny

Zajęcia artystyczne, Artykuły

Ruch z muzyką

- n +

Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb dziecka. Jest także sposobem wyrażania dziecka w wieku przedszkolnym, które nie zawsze potrafi wszystko wyrazić słowami. Ruch występuje przede wszystkim w wielu grach i zabawach. Dzieci mają "głód" ruchu, który należy zaspokoić. Trudno zaspokoić go dzieciom w wieku wczesnoszkolnym, które zasiadają w ławkach na kilka godzin. Przerwy nie są często zaspokoić potrzeby ruchu, dlatego często na lekcji dzieci się wiercą. Zajęcia będą ciekawsze dla uczniów i przedszkolaków, jeśli dołączymy do nich ruch z towarzyszącą mu muzyką. Takie zajęcia na poszczególnych wymienionych etapach będą miały trochę inny charakter.
Beatrix Podolska wymienia w książce "Muzyka w przedszkolu" takie zabawy:
-ilustrowane- polegają na przedstawieniu treści dowolnymi ruchami ciała o charakterze naśladowczym.
-inscenizowanie- polega ba odgrywaniu scenek dzieci mówią swoimi słowami lub zastępują słowa improwizowanym śpiewem.
-opowieści ilustracyjne - oparte ba muzyce improwizowanej, inspirowane są bajkami, opowiadaniami.
-rytmizowanie ze śpiewem - polega na dokładnym odtworzeniu rytmu piosenki.
taneczne- do piosenki są wprowadzane/wplatane kroki taneczne.
-taniec- dzieci nie zbyt lubią uczyć się kroków tanecznych, robią to spontanicznie.
-zabawy i ćwiczenia rytmiczne- systemem dobranych ruchów wykonanych ściśle z muzyką.
W szkole podstawowej ruch z muzyką występuje w ćwiczeniach i zabawach ruchowych zajęciach edukacji muzycznej, choć są spotykane rzadko. E. Lipska pisze w swej książce, że ruch jest niezwykle ważny dla dziecka, jest odskocznią od siedzenia w ławkach, daje możliwość rozluźnienia i odprężenia, rozwija wyobraźnię, spostrzeganie, procesy myślowe, kształtują pamięć i szybką orientację. Te ćwiczenia ruchowe rozwijają:
-dynamikę- polegają na wzmacnianiu i ściszaniu dźwięku, tzn., wyrażanie ruchami ciała ich natężenia - głośne i ciche tupanie.
-tempo- spostrzeganie tempa polega na wprowadzaniu do akompaniamentu różnych zmian w tempie piosenki, zalecając uczniom na reagowanie tupnięcie, klaśnięcie. Następne ćwiczenia polegają na zwalnianiu i przyspieszaniu.
-metrum- jest związane z rozpoznawaniem różnego natężenia dźwięku, poprzedzone ćwiczeniami z zastosowaniem dźwięków głośnych i cichych.
rytm- podstawą jest wyczucie miarowego pulsu, np. cichy i wolny marsz.
-melodia- rozpoznawanie wysokości dźwięku, stosuje się różne sygnały muzyczne, jest związane z rozpoznawaniem dźwięku, kierunku melodii i motywów melodycznych.
Wyświetleń: 211


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.