Katalog

Agnieszka Rajska-Kołakowska, 2015-10-06
Przasnysz

Sztuka, Regulaminy

Regulamin konkursu plastycznego.

- n +

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ZABAWKA LUB OZDOBA BOŻONARODZENIOWA
INNA NIŻ WSZYSTKIE”

organizowanego przez

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Noblistów Polskich w Przasnyszu
Ul. Orlika 48, 06-300 Przasnysz


Cele konkursu:
 przedstawienie przez młodzież w różnorodnej formie i materii zabawki, stroiku lub ozdoby Bożonarodzeniowej
 kultywowanie tradycji i obyczajów Świąt Bożego Narodzenia
 udział w konkursie ma na celu rozwój zdolności manualnych młodzieży, stanowi też doskonałą okazję do zaprezentowania ciekawych form prac plastycznych młodzieży w zakresie zajęć artystycznych i plastyki
 organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane wyróżnione prace

Regulamin konkursu:
1
Organizatorem konkursu plastycznego jest Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Noblistów Polskich w Przasnyszu
ul. Orlika 48, 06-300 Przasnysz

2
Konkurs jest konkursem szkolnym
Konkurs trwa od 26 października do 04 grudnia 2015 roku

3
Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum w Przasnyszu.

4
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie przestrzennej zabawki, stroika lub ozdoby Bożonarodzeniowej przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych oraz różnych materiałów plastycznych o wymiarach nie przekraczających 30 cm. Prace winny być ustawione na podstawkach dopasowanych do wielkości pracy z dopiętą informacją o autorze (imię, nazwisko, klasa)

5
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

6
Prace konkursowe opatrzone opisem uczestnika należy dostarczyć do koordynatora konkursu Pani Agnieszki Rajskiej –Kołakowskiej
do dnia 04 grudnia 2015 roku.

7
Spośród prac zgłoszonych do konkursu członkowie komisji szkolnej w skład której wchodzą: dwóch koordynatorów konkursu, nauczyciel wybrany spośród Rady Pedagogicznej wybiorą trzy zwycięskie prace oraz wyróżnienia według następujących kryteriów ocen:
1) zgodność tematyczna 0-10 pkt
2) estetyka i dokładność wykonania pracy 0-5 pkt
3) oryginalność wykonania pracy 0-5 pkt

8

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatora konkursu.

9

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na korytarzu w budynku Szkoły Publicznego Gimnazjum.

10

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych przystępującego do Konkursu oraz do bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych w wydawnictwach własnych oraz mediach dla celów promujących twórczość plastyczną młodzieży.

11

Informacje o nagrodzonych pracach i wyborze laureatów wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej zostaną przekazane podczas uroczystego wręczenia nagród i dyplomów na uroczystości Obchodów Bożego Narodzenia w budynku Publicznego Gimnazjum w grudniu 2015 roku.

12

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u koordynatora i opiekuna konkursu Pani Agnieszki Rajskiej – Kołakowskiej.
Wyświetleń: 179


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.