Katalog

Renata Janik, 2015-10-06
Paradyż

Pedagogika, Program nauczania

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych.

- n +


Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych


Cele programu:

 Usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, by dać dziecku szansę na sukces.
 Stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji kierunkowo – przestrzennej.
 Wzmocnienie wiary dziecka we własne siły oraz utrzymanie dobrej motywacji do pracy.
Zadania:

 Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej.
 Rozwijanie spostrzegawczości.
 Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 Utrwalanie zróżnicowania prawej i lewej strony ciała.
 Usprawnianie motoryki palców i rąk.
 Kształtowanie orientacji przestrzennej.


Terapia metodą Knillów: Programy Aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja

Cele główne:
• Nabywanie podstawowych informacji o sobie (wyodrębnienie swojej osoby z otoczenia).
• Ukierunkowanie aktywności dziecka.
• Rozwijanie czynności poznawczych.
• Odczuwanie radości z powodu wspólnej zabawy.

Cele szczegółowe:
• Nawiązanie prawidłowego kontaktu z dzieckiem przez przełamywanie barier w komunikacji.
• Rozwijanie świadomości własnego ciała.
• Rozwijanie umiejętności współdziałania z nauczycielem.
• Wydłużenie czasu koncentracji uwagi.
• Rozwijanie sprawności ruchowej.
• Kształtowanie poczucia rytmu.

Ćwiczenia rozwijające rozumienie prostych zdań, poleceń, czynności i prostych związków logicznych

 Naśladowanie ruchów, prostych czynności:
• Zabawa "rób to, co ja".
• Weź do ręki taki sam przedmiot.
• Słuchanie i rozumienie prostych poleceń słownych: wyszukiwanie i podawanie przedmiotów.
• Układanie według podanego wzoru.
• Wkładanie w wyznaczone miejsce.
• Rozumienie konstrukcji przyimkowych – początkowo wykonywane wraz z przemieszczaniem się dziecka w przestrzeni, potem z ruchem przedmiotów, na końcu na ilustracjach.

Usprawnianie percepcji wzrokowej

 Opracowanie podstaw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt:
• Kształt, kolor, wielkość.
• Różnicowanie kolorów i wielkości, swobodne operowanie nimi.
• Różnicowanie kształtów i swobodne operowanie nimi.
• Obwodzenie ręką, palcem kształtów figur.
• Kreślenie figur w powietrzu.
• Wyszukiwanie w otoczeniu odpowiedników omawianych figur.
• Obrysowywanie figur.
• Wypełnianie figur kolorem.
• Łączenie kropek, punktów wyznaczających kontury figur.
• Komponowanie szlaczków z figur geometrycznych.
• Nakładanie figur malejących, układanie figur w ciągu rosnącym.
• Odwzorowywanie prostych kompozycji.
• Samodzielne komponowanie z wyobraźni.
• Układanie domina geometrycznego.
• Wyszukiwanie i nakładanie identycznych obrazków na planszy.
• Wyszukiwanie ukrytych figur.

Ćwiczenia percepcji słuchowej

 Różnicowanie dźwięków:
• Wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja.
• Różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody oraz odgłosów wydawanych przez różne przedmioty codziennego użytku i dźwięków wydawanych przez instrumenty perkusyjne.
• Rozpoznawanie głosów wydawanych przez zwierzęta ( słuchanie nagranych głosów
z magnetofonu bądź z komputera).
• Rozpoznawanie głosów wydawanych przez pojazdy.
• Rozpoznawanie głosów wydawanych przez przedmioty np. zegar, darcie papieru, kapanie wody z kranu itp. ( pomoc: zestaw obrazków wraz z płytą CD „Słucham i mówię”).
• Wskazywanie źródła dźwięku.
• Czas trwania sygnału akustycznego (długo-krótko,).
• Tempo nadawanego sygnału (szybko-wolno).
• Natężenie dźwięku ( głośno – cicho).
• Ćwiczenia słuchowe „Dźwięki wokół nas" .
• Ćwiczenia słuchowe „Słucham i mówię”.

 Odtwarzanie dźwięków:
• Odtwarzanie gry na instrumentach perkusyjnych, np.: dwa razy bębenek, jeden raz trąbka, trzy razy bębenek.
• Odtwarzanie dźwięków podanych bezpośrednio przez symbolizujące je nazwy, np. dzyń-puknięcie pałeczką w dzwonek.
• Odtwarzanie rytmu zgodnie z układem przestrzennym.
• Zabawy ze śpiewem, klaskaniem.


Usprawnianie manualne i grafomotoryczne


• Oburęczne malowanie dużych kształtów (koła, ósemki itp.).
• Rysowanie kół ze zmianą prędkości.
• Rysowanie kół na zmianę prawą i lewą ręką.
• Rysowanie, malowanie ruchami poziomymi, pionowymi, falistymi, okrężnymi.
• Lepienie figur z plasteliny.
• Ugniatanie plasteliny i zapełnianie nią koła, kwadratu, trójkąta.
• Wałkowanie wałeczków i obwodzenie nimi liści, liter, cyfr itp.
• Lepienie zwierząt, miski, kubka itp.
• Wydzieranie, wycinanie (różne kolory, wielkości i kształty).
• Uzupełnianie brakujących elementów całości.
• Odwzorowywanie.
• Obrysowywanie, przekalkowanie wzoru, stemplowanie.
• Kończenie szlaczków literopodobnych.
• Układanie szlaczków z podanych elementów.
• Układanie figur z patyczków.
• Przewlekanie taśmy przez otwory.
• Nawlekanie koralików dowolnie oraz wg podanego wzoru.
• Wycinanie konturów obrazków, figur geometrycznych itp.
• Konstrukcje z klocków.
• Pogrubianie konturów, kalkowanie.
• Pisanie i rysowanie po śladzie ciągłym, liniowym i kropkowym.
• Składanie papieru – elementy origami.
• Sklejanie elementów papierowych.
• Kopiowanie różnorodnych form graficznych.

Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej

• Segregowanie figur, obrazków i przedmiotów wg kryterium koloru, wielkości, kształtu.
• Kreślenie obszernych kół i zamykanie ich.
• Wypełnianie konturów kolorem (kredką, farbą).
• Obwodzenie kredką po śladzie (proste figury i kształty).
• Pisanie swojego imienia i nazwiska.
• Zamalowywanie lub kredkowanie dużych wzorów i figur różnymi kolorami oraz
kreskowanie pionowo, poziomo i ukośnie.
• Wypełnianie plasteliną dużych wzorów i figur.
• Wypełnianie konturów kawałkami papieru lub innych materiałów.
• Wydzieranie prostych kształtów palcami.
• Cięcie nożyczkami dowolnie oraz po linii prostej, falistej i łamanej, wycinanie
różnych kształtów.
• Wypełnianie plasteliną lub kredką wzoru postaci wg wskazówek nauczyciela.
• Składanie postaci ludzkiej z pociętych części.
• Rysowanie głowy – uzupełnianie oczu, ust, uszu, itd.
• Układanie klocków, patyczków wg wzoru i własnego pomysłu.
• Rysowanie szlaczków po śladzie, uzupełnianie szlaczków.
• Wałkowanie z plasteliny cienkich wałeczków i obwodzenie nimi po figurach geometrycznych.
• Wypełnianie kształtów kulkami lub wałeczkami z plasteliny.
• Praca z komputerem – posługiwanie się myszą.

Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej

• Składanie obrazka z pociętych części.
• Układanki z kolorowych figur geometrycznych (kolorowe, różnej wielkości i koloru koła, kwadraty, trójkąty, prostokąty), „ pawie oczka”.
• Rysowanie konturów wg podanego wzoru, pogrubianie konturów, rysowanie konturów przez kalkę techniczną.
• Wypełnianie konturów kredką lub farbą.
• Kreślenie różnych kształtów za pomocą kresek łączących wyznaczone punkty (pisanie po śladzie kropkowym).
• Uzupełnianie niekompletnych figur.
• Ukryte figury – wskazywanie figury występujących na rysunku.
• Wyszukiwanie w tekście takich samych liter, sylab, wyrazów.
• Odwzorowywanie wyrazów.

Opracowała: Renata Janik

Wyświetleń: 458


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.