Katalog

Magdalena Mosakowska - Sobocińska, 2015-11-09
Warszawa

Technika, Ćwiczenia

Scenariusz lekcji dla klasy V-tej szkoły podstawowej.

- n +

Scenariusz lekcji dla klasy V-tej szkoły podstawowej.

Prowadzący: Magdalena Mosakowska – Sobocińska
Ilość godzin: 1 godzina
Przedmiot: zajęcia techniczne

Temat: Instalacja wodno kanalizacyjna.
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy V-tej szkoły podstawowej.
Głównym celem lekcji jest poznanie działania instalacji wodnej oraz kranu, a także wykonanie projektu fontanny.
Celem dydaktycznym jest poznanie zasad działania instalacji wodnej, rozwijanie wyobraźni, poszukiwanie własnych, twórczych rozwiązań problemu technicznego.
Metody pomiaru dydaktycznego – autoprezentacja studenta
- analiza formalna prac: źródło inspiracji, kompozycja, funkcja dzieła, efekt końcowy, inwencja twórcza
Samoocena
- uczeń potrafi dokonać autoprezentacji - uczeń mówi o swoich inspiracjach i procesie twórczym – odkryciach i rozwiązaniach formalnych, technologicznych - uczeń potrafi wskazać słabe i mocne strony swojego projektu - uczeń potrafi określić stopień samozadowolenia
Metody nauczania: Werbalna, podająca – wykład i prezentacja - wskazówki techniczne, - omówienie zasad pracy i oceniania
Oglądowa – pokaz zdjęć wydrukowanych z internetu– przykłady innych rozwiązań
Praktyczna – działań praktycznych – wykonanie projektu

Środki dydaktyczne: Ćwiczenia do zajęć technicznych: „Technika na co dzień” część 2, materiały plastyczne ( pełny wachlarz - doboru dokonuje student)

Przebieg zajęć

Powtórzenie lekcji wcześniejszej, przypomnienie w jaki sposób woda dociera do domów. Następnie praca z ćwiczeniami. Budowa kranu jako elementu kończącego instalację wodną. Ćwiczenie praktyczne- projekt fontanny poprzedzone krótkim pokazem prezentującym przykłady fontann.
Następnie podanie wskazań do realizacji ćwiczenia: wykonanie projektu fontanny ciekawej w formie i funkcji, dostosowanie jej do otoczenia.
Rekapitulacja pierwotna – autoprezentacja studentów
Ocena:
• zgodność zadania z tematem
• wykonana według wytycznych określonych przez nauczyciela
• stopień zaangażowania
• inwencja twórcza
• efekt końcowy

Podsumowanie
Prezentacja projektów
Ocena

Wyświetleń: 185


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.