Katalog

Dorota Perkowska, 2015-11-23
Koszalin

Zajęcia przedszkolne, Harmonogramy

"Mali Ratownicy"- kółko zainteresowań dla dzieic 5-, 6- letnich.

- n +

PRZEDSZKOLE NR 22 W KOSZALINIE


„MALI RATOWNICY”

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ DLA DZIECI 5- I 6-LETNICH
OPRACOWAŁA DOROTA PERKOWSKA


„Mali Ratownicy” to koło zainteresowań przeznaczone dla zainteresowanych dzieci 5 – i 6-letnich.
Program "Mali Ratownicy" ma na celu nauczenie najmłodszych, by nie przechodzili bezczynnie obok ofiar wypadków i potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń. Program dotyczy pierwszej pomocy, której udzielić może nawet dziecko. Chcę pokazać najmłodszym, że w różnych sytuacjach czasem jeden gest wystarczy, aby pomóc, nie narażając swojego bezpieczeństwa.
W ramach podstawy programowej podczas zajęć kółka realizowane są następujące obszary:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu . 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne; 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
Cele spotkań w ramach kółka zainteresowań są następujące:
- zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy
-kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
-wdrażanie do zachowań mających na celu bezpieczeństwo swoje i innych,
- zna podstawowe numery alarmowe,
- wie, jak bezpiecznie zachować się podczas wypadku,
- wie, jak ocenić stan poszkodowanego,
- potrafi wykorzystać poznane zasady stosowania pierwszej pomocy,
- potrafi udzielić sobie lub koledze pomocy w przypadku nieskomplikowanych urazów,
- wie, jak zachować się w kontakcie z osobą chorą (astma, cukrzyca) i niepełnosprawną,
- wie, do kogo udać się po pomoc,
- potrafi efektywnie szukać pomocy i radzić sobie w trudnych sytuacjach
HARMONOGRAM SPOTKAŃ
LISTOPAD
1.Pierwsza pomoc-zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.
2.Numery alarmowe-znajomość numerów ratowniczych
3.Nasza apteczka-zapoznanie z wyposażeniem apteczki i jej przeznaczeniem.
4. Sprawdzanie przytomności-nauka wzywania pomocy, scenki pantomimiczne.
GRUDZIEŃ
1.Wzywanie pomocy- nauka meldunku. Wzywanie pomocy przez telefon.
2.Pierwsza pomoc podczas krwotoków z nosa, otarć, oparzeń, omdleń- praktyczne działania.
3.Filmy edukacyjne –instruktażowe :
-„Jak Wojtek bramkarz dostał w nos i krwawi”,
- Kamila upadła i straciła przytomność”,
- „Mikołaj chyba złamał rękę”.
STYCZEŃ
1.Nauka sprawdzania oddechu- ćwiczenia praktyczne.
2.Pozycja boczna ustalona- ćwiczenia praktyczne.
3.Oddechy ratownicze- zaproszenie ratownika medycznego.
4.Łańcuch przeżycia-utrwalenie zasad podczas udzielania pomocy-scenki rodzajowe.
5.Uciskanie klatki piersiowej-akcja reanimacyjna.
LUTY
1.Utrwalamy zdobyte wiadomości-udzielanie pomocy i wzywanie pomocy scenki rodzajowe.
2.Nasz egzamin –wręczenie dzieciom dyplomów i odznak.
Opracowała Dorota Perkowska
Wyświetleń: 155


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.