Katalog

Anna Weronika Jaworska, 2015-11-23
Rogoźno

Zajęcia przedszkolne, Projekty edukacyjne

Projekt - LEŚNA ŚCIEŻKA.

- n +

Projekt edukacyjny dla dzieci z oddziału przedszkolnego

Autor: Anna Weronika Jaworska

TEMAT PROJEKTU:
LEŚNA ŚCIEŻKA

Rogoźno, 2014 r.
CELE PROGRAMU:
 Poszerzenie wiedzy dzieci na temat ptaków, roślin i zwierząt żyjących
w polskich lasach.
 Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji.
 Poznanie zasad zachowania się w lesie oraz sposobów ochrony drzew.
 Wzbogacenie słownika czynnego o słownictwo związane z tematem projektu.
 Wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.
 Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i współodpowiedzialności.
 Uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody.
 Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 Doskonalenie twórczej pracy w zespole.

RODZAJE AKTYWNOŚCI: językowa, matematyczna, plastyczna, techniczna, społeczno-przyrodnicza, literacka, ruchowa.

SPODZEWANE EFEKTY:
1. Podsumowanie informacji . Przygotowanie kącika projektu. Dzielenie się wrażeniami na temat znajdujących się tam zdjęć, prac plastycznych
z spacerów oraz wycieczki do Nadleśnictwa w Obornikach.
2. Zbieranie i opracowanie informacji związanych z:
• gatunkami zwierząt leśnych
• gatunkami drzew rosnących w okolicznych lasach
• gatunkami ptaków
• jadalnymi owocami leśnymi
3. Opracowanie albumu ze zdjęciami.
4. Wyszukanie z rodzicem wiersza i zaprezentowanie go na forum grupy.
5. Przygotowanie i prezentacja zagadek związanych tematycznie
z projektem.
6. Wystawa prac plastycznych związana z projektem.
7. Wiedza jak należy zachować się w lesie.

TOK PRACY:
1. Zebranie grupy przedszkolnej.
2. Podział na zespoły i przydział zadań.
3. Określenie czasu trwania projektu.
4. Prezentacja.

ŹRÓDŁA:
 Nauczyciel nadzorujący projekt.
 Rozmowy z rodzicami.
 Książki, czasopisma, plakaty, zdjęcia.
 Internet.

TERMIN PREZENTACJI: czerwiec

OCENA:
Projekt oceniany będzie wg. następujących kryteriów:
 estetyka wykonania prac 0 – 5 punktów
 zaangażowanie 0 – 5 punktów
 sposób prezentacji 0 – 5 punktów

PODSUMOWANIE:
Dzieci podzielone zostały na 4 grupy po 6 osób w każdej. Dzieci w domu wraz z rodzicami przygotowywały materiały potrzebne do albumów, a także wyszukiwały wierszy, zagadek zgodnych z przydziałem do grupy w jakiej się znalazły.

ZADANIA DLA DZIECI PRZY UDZIALE RODZICÓW, ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ POMOCY NAUCZYCIELA:
 Dzieci oglądają film, prezentację multimedialną, albumy, atlasy, zdjęcia.
 Swobodna rozmowa dzieci na temat projektu, zachowania się w lesie. Uczestniczenie w rozmowie kierowanej przez nauczyciela – budowanie wspólnych doświadczeń, informacji.
 Wycieczki do lasu, parku, ogródków działkowych.
 Spotkanie z leśniczym. W czasie spotkania dzieci mają możliwość zadawania pytań osobie, która oprowadza ich po tzw. „izbie” (miejscu, gdzie każde dziecko może zobaczyć, dotknąć wypchanego ptaka, ssaka).
 W czasie lekcji przyrodniczej – dzieci mogły w czasie spaceru obserwować piękno okolicznych lasów i rosnących tam drzew, krzewów, runa leśnego.
 Dzieci przy pomocy nauczyciela organizują w sali wernisaż swoich prac plastycznych.
ZADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP:

GRUPA I
1. Zgromadzenie informacji na temat trzech wybranych gatunków zwierząt leśnych.
2. Opracowanie albumu ze zdjęciami dzikich zwierząt.
3. Recytacja jednego wcześniej przygotowanego wiersza o leśnym zwierzęciu.
4. Przygotowanie pracy plastycznej o leśnych zwierzętach, wykonanej techniką dowolną.

GRUPA II
1. Zgromadzenie informacji na temat trzech wybranych gatunków drzew rosnących w okolicznych lasach.
2. Opracowanie albumu ze zdjęciami drzew rosnących w okolicznych lasach.
3. Przygotowanie i zaprezentowanie zagadek związanych tematycznie
z drzewami.
4. Przygotowanie choinki techniką origamii.

GRUPA III
1. Zgromadzenie informacji na temat trzech wybranych gatunków ptaków.
2. Opracowanie albumu ze zdjęciami ptaków.
3. Recytacja jednego wcześniej przygotowanego wiersza o ptaku.
4. Przygotowanie pracy plastycznej o ptakach, wykonanej techniką dowolną.

GRUPA IV
1. Zgromadzenie informacji na temat trzech wybranych owoców leśnych.
2. Opracowanie albumu ze zdjęciami owoców leśnych.
3. Recytacja jednego wcześniej przygotowanego wiersza o owocach leśnych.
4. Przygotowanie pracy plastycznej o owocach leśnych, wykonanej techniką dowolną.
Wyświetleń: 152


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.