Katalog

Bożena Zborowska, 2016-01-14
Leńcze

Pedagogika, Ćwiczenia

Jak pomóc dzieciom dyslektycznym (propozycje ćwiczeń dla ucznów klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum).

- n +


Jak pomóc dzieciom dyslektycznym ? - ( propozycje ćwiczeń dla uczniów klas starszych i gimnazjum )


U podłoża dysleksji leżą zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych. Obejmują one sferę werbalną , ale również semantyczną języka.Dziecko z dysleksją broni się przed czytaniem, ponieważ dla niego świat liter, wyrazów i długich tekstów jest nieprzyjazny. W pracy z takimi dziećmi należy organizować zajęcia w ten sposób,aby uczniowie odkrywali inspirujące możliwości najpierw liter, potem wyrazów aż wreszcie tekstów. W takiej właśnie kolejności. Zwracać uwagę nie tyle na poprawność zapisu, ile na rozumienie i samodzielne tworzenie tekstu – jego komunikatywność. To przecież podstawowa funkcja języka.
Proponowane ćwiczenia w większości dotyczą pracy z tekstem. Zamieszczam również przykłady ćwiczeń gimnastycznych, usprawniających i koordynujących pracę obu półkul mózgowych, co dla dzieci dyslektycznych jest szczególnie wskazane.

I. Praca z tekstem

Litera

a) wydzieranie z kolorowych gazet pierwszych lub wszystkich liter swego imienia i nazwiska, naklejanie ich
b) wycinanie liter z tytułów gazet i tworzenie z nich prostych komunikatów /np. ogłoszenia, kartki z podróży/
c) uzupełnianie luk w dwóch, trzech fragmentach tego samego tekstu, poprzez porównywanie i odtwarzanie np. zaszyfrowanej wiadomości
d) rozszyfrowywanie tekstu zapisanego za pomocą „hieroglifów” (tworzy je sam nauczyciel )

Wyraz

Wyraz związany jest z rytmem. Dzieci dyslektyczne często mają zaburzone funkcje słuchowe.

a) z kilku wyrazów zapisanych każdy na oddzielnej karteczce tworzenie różnych układów - łączenie, rozdzielanie itp. Dzieci odczytują je różnicując rytm, intonację głosu (tajemniczo, ze śmiechem, krzycząc, poważnie itp.)

b) zapisywanie dowolnego zdania za pomocą ściśle określonej ilości sylab np. 8 sylab , a następnie zdania o tej samej treści , ale innej ilości sylab np. 12. Jest to trudne. Wymaga koncentracji i zasobu słownictwa (synonimy), np.

LUBIĘ LODY TRUSKAWKOWE ( 8 sylab) ,
PRZEPADAM ZA LODAMI TRUSKAWKOWYMI (12 sylab)

c) podanie przez dzieci wyrazów - różnych części mowy
( rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, czasownik). Układanie tekstu z ich użyciem.

d) Wymawianie wyrazu bez wskazanej przez nauczyciela cząstki np.

Dama bez ma
dzieciątko bez cią korkociąg bez ork
samochody bez och

e) Podawanie wyrazu od końca i odgadywanie go.
TLA – BU , DŁO – GAR , REK- NA- KA

Tekst.
Praca z tekstem jest szczególnie ważna w przypadku dzieci starszych.
a) porozcinany na puzzle tekst dzieci składają w całość
b) porozcinany na fragmenty (zdania - można rozciąć również zdania) tekst opowiadania , baśni, utworu poetyckiego itp. uczniowie składają w całość
c) zapisywanie czytanego przez nauczyciela tekstu. W czasie czytania nauczyciel przerywa, rozmawia z uczniami , odbiegając od tematu, następnie czyta dalej , powtórnie przerywa, wreszcie dyktuje do końca. Uczniowie czytają, zapisany tekst, wstawiają znaki interpunkcyjne, odpowiadają na pytania do treści, ale nie według kolejności zdarzeń, następnie opowiadają całość, zachowując chronologię.
d) otrzymanie tekstu, złożonego z trzech różnych fragmentów, odszukiwanie, porządkowanie informacji [ każdy tekst musi mieć różne formy czasowników ( osoby, tryby, czasy)]
e) odszukiwanie wśród różnych fragmentów tekstów słów-kluczy łączących je
f) słuchanie czytanego tekstu, wypisywanie określonych elementów z danego fragmentu, ilustrowanie
g) pobudzanie wyobraźni ( czytanie tekstu np. fragmentu charakterystyki jakiejś osoby, a następnie próba odpowiedzenia na pytania – ( w tekście brak tych informacji) : jak wyglądał pokój tej osoby , co jadała na śniadanie itp. Uczniowie mają wymyślić, opierając się tylko na cechach charakteru.

II. Inne ćwiczenia:

a) rysowanie z zamkniętymi oczami
b) tworzenie labiryntów
c) tworzenie rysunków odbicia lustrzanego np. miasta
d) wydzieranki postaci np. człowieka
- ćwiczenia rytmiczne, kształcące słuch, dotyk, wzrok:
a) uczeń z zamkniętymi oczami próbuje złapać rękę osoby, dotykającej mu jego otwartych dłoni
b) osoba prowadząca dotyka ramienia, łokcia, głowy ucznia siedzącego z zamkniętymi oczami. Ten po dotknięciu wprawia w ruch tę cześć ciała.
c) wystukiwanie rytmu fragmentu muzycznego ( niskie dźwięki – uczeń klaszcze, wysokie- tupie)
d) naśladowanie ruchów osoby prowadzącej (odbicie lustrzane)
e) pokazywanie kolorowych kartek. Każdy kolor wywołuje pewną reakcje np. kartka czerwona – uczeń stoi, zielona- maszeruje, niebieska-unosi ręce do góry itp.
f) dobieranie do kolorowych kartek kojarzonych sytuacji np. zielony - łąka, zbieranie kwiatów , żółty – słońce , plaża , piasek, ciepło
- ćwiczenia gimnastyczne, usprawniające współpracę lewej i prawej półkuli:
a) kreślenie w powietrzu obiema rękami z uniesionymi w górę kciukami tzw. leniwych ósemek (leżących) / zaczynając od środka na zewnątrz każda ręka w przeciwną stronę /
b) wykonywanie ruchów naprzemiennych ( dotykanie lewym kolanem do prawego łokcia i lewym łokciem do prawego kolana

Literatura:

Warszewski Roman : Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji , Gdańsk 2002
Warsztaty: „Dziecko dyslektyczne w bibliotece szkolnej”, KrakówBożena Zborowska
Zespół Szkół nr 6 w Leńczach


Wyświetleń: 38


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.