Katalog

Anna Spytek, 2016-01-14
Świdnik

Różne, Konspekty

Wykonanie Świętego Mikołaja techniką orgiami płaskiego.

- n +

Wykonanie Świętego Mikołaja techniką orgiami płaskiego.

Cele:
- integrowanie dzieci podczas wspólnej zabawy,
- rozwijanie koordynacji ruchowej i sprawności manualnej,
- rozwijanie uzdolnień plastycznych.

Uczeń potrafi:
- słuchać informacji, wykonywać polecenia nauczyciela
- bawić się w grupie,
- wykonywać postać Św. Mikołaja z kółek (orgiami płaskie).

1) Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa

2) Metody pracy:
- słowna,
- praktycznego działania,
- stymulowania aktywności twórczej.

3) Środki dydaktyczne: kolorowy papier, nożyczki, klej.

4) Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci siedzących w kręgu: witam wszystkich, którzy…
2. Rozmowa na temat postaci Św. Mikołaja: zagadka: Co to za kochany święty, co przynosi nam prezenty? – przedstawienie tematu zajęć.
- gdzie mieszka Św. Mikołaj? (w Laponii)
- Kiedy Mikołaj obchodzi imieniny? (6 grudnia)
- Jaki jest ulubiony kolor Św. Mikołaja? (czerwony)
- W czym Św. Mikołaj przynosi prezenty? (w worku)
- Jakim pojazdem porusza się Św. Mikołaj? (saniami)
- Jakie zwierzęta ciągną sanie? (renifery)
- W jaki sposób Św. Mikołaj podrzuca dzieciom prezenty? (przez komin)
- Skąd Św. Mikołaj wie, co dzieci chcą od niego dostać? (dzieci piszą listy)
- Co dostają od Św. Mikołaja niegrzeczne dzieci? ( rózgi)
Rozmowa z dziećmi na temat prezentów, które chciałyby dostać od Św. Mikołaja.

3. Zabawy ruchowe przy muzyce związane tematycznie z postacią Św. Mikołaja. Nauczyciel prosi, aby dzieci naśladowały ruchy Św. Mikołaja:
- biegniemy jak renifery ciągnące sanie (w parach)
- wyciągamy, tak jak Św. Mikołaj, worek prezentów z sani
-dźwigamy ciężki worek z prezentami
- przeciskamy się przez komin
- skradamy się do domu, aby podłożyć prezenty
- cieszymy się z prezentów otrzymanych od Św. Mikołaja.

4. Wykonanie z papierowych kółek postaci Św. Mikołaja z użyciem techniki origami płaskiego. Dzieci naklejają wycięte wcześniej kółka z kolorowego papieru, tworząc postać Św. Mikołaja.
Dzieci, które nie robią postaci Św. Mikołaja techniką origami, kolorują rysunek
Św. Mikołaja z workiem prezentów lub rysują prezenty, które chciałyby od niego dostać.

Na koniec zajęć dzieci siadają w kole. Nauczyciel rozpakowuje pudełko z cukierkami – prezent od Św. Mikołaja.
Wyświetleń: 158


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.