Katalog

Ewa Nowicka, 2016-01-14
Chodzież

Zajęcia zintegrowane, Konkursy

REGULAMIN KONKURSU „MISTRZ DOBRYCH MANIER’’.

- n +

CELE KONKURSU:
- Zwrócenie uwagi dzieci na właściwe zachowanie się w różnych sytuacjach,
- Wyrabianie nawyku stosowania słów i zwrotów grzecznościowych,
- Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole,
- Rozwijanie umiejętności organizacyjnych,
- Kształtowanie umiejętności komunikowania się,
- Uwrażliwienie na drugiego człowieka,
- Kształtowanie kultury osobistej,
- Propagowanie wzorców kulturalnego zachowania się.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. W konkursie biorą udział uczniowie kl. III .
2. Termin konkursu-16 luty 2016.
3. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
Pierwszy etap konkursu odbywa się w klasach, a sposób wyboru kandydatów pozostaje
w gestii wychowawców.
etap I- do 11 lutego
• wytypowanie przez wychowawców kl. III po 3 uczniów z każdej klasy tworzących drużynę. Powinni to być uczniowie, którzy potrafią kontaktować się w grupie rówieśniczej, posiadają nawyk kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, umieją rozwiązywać konflikty, dbają o swój wygląd zewnętrzny (higiena), szanują poglądy innych (tolerancja), nie używają wulgaryzmów (kultura języka).
etap II-16 luty
• drużynowe wykonywanie różnorodnych konkurencji z zakresu savoir-vivre’u:
-powitanie, prezentacja, pożegnanie,
-sztuka prowadzenia rozmowy (w tym telefonicznej),
-zachowanie się w różnych miejscach użyteczności publicznej,
-organizowanie przyjęcia, nakrywanie do stołu,
-czystość, higiena osobista.
Zwycięska drużyna otrzyma tytuł „Mistrza dobrych manier” oraz upominki.
Wyświetleń: 118


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.