Katalog

Katarzyna Boniecka, 2016-02-12
Golub-Dobrzyń

Przedsiębiorczość, Scenariusze

Scenariusz zajęć - Znani przedsiębiorcy i ich droga do sukcesu.

- n +

Scenariusz zajęć

Temat: Znani przedsiębiorcy i ich droga do sukcesu.

1. Cele zajęć:
Po zakończonych zajęciach uczeń będzie potrafił:
a. charakteryzować typowe postawy przedsiębiorcze;
b. określić swoje mocne i słabe strony;
c. określić cele krótko, średnio i długoterminowe;
d. rozumiał, iż określenie celów w życiu ułatwia osiągnięcie sukcesu;
e. traktować przeszkody jako źródło swojej siły w zdobywaniu celów,
f. określić swoją wartość rynkową;
g. wymienić sposoby zwiększenia swojej wartości rynkowej;
h. znał sylwetki najbogatszych ludzi w Polsce oraz ich drogę do sukcesu;

2. Środki dydaktyczne:
a. tablica interaktywna;
b. laptop;
c. prezentacja multimedialna;
d. karty pracy „Moje cele”;
e. karty pracy „Analiza SWOT – moja wartość na rynku pracy”.

3. Metody:
a. pogadanka
b. miniwykład
c. ćwiczenia indywidualne
d. analiza SWOT
e. burza mózgów


TOK ZAJĘĆ:
1. Powitanie uczniów, uzupełnienie listy obecności. Podanie tematu zajęć(slajd 1) oraz jego celów.
2. Nauczyciel wprowadza uczniów do tematu (slajd 2 ) – jaki jest sekret udanej kariery.
W 1953 roku na Uniwersytecie w Yale przeprowadzono bardzo ciekawy eksperyment, podczas którego zapytano studentów, czy mają jasno sprecyzowane cele życiowe oraz sposoby ich realizacji. Twierdzącej odpowiedzi udzieliła garstka, tylko 3%. Po 20 latach autorzy eksperymentu odszukali jego uczestników i doszli do wniosku, że pod względem osiągnięć życiowych i finansowych owe 3% studentów osiągnęło znacznie więcej niż pozostałe 97% razem wzięte.
Posiadanie celów przynosi duże korzyści. Ludzie, którzy mające sprecyzowane, są spełnieni i szczęśliwsi. Żyją pełnią życia, realizując własne ambicje. Są bardziej aktywni, a przez to zdrowsi. To prawda, że posiadając sprecyzowane cele, możemy szybciej odnosić sukcesy.
Problem pojawia się wtedy, gdy nie wiemy, co chcemy osiągnąć i nie potrafimy obrać właściwego kierunku. Często brak czasu czy chęci do spełnienia swoich marzeń oraz dużo obowiązków powodują, że są one odkładane na bok i traktowane jako coś nierealnego — jak fantazje. To wszystko sprawia, że zaczynamy poszukiwać jakiegoś sensu w życiu. Zadajemy sobie pytania, co zrobić, aby znaleźć się na odpowiedniej drodze — dzięki czemu znów poczujemy, że żyjemy? Jak znaleźć to coś, czym będziemy się pasjonować i co pochłonie nas bez reszty? To coś, dzięki czemu poczujemy się w życiu spełnieni? Jak znaleźć właściwą motywację, która będzie nam dodawać sił w trudnych momentach i będzie przypominała o tym, dokąd zmierzamy? Dlatego trzeba określić swoje życiowe cele, rozpoznać wszystkie pragnienia i umiejętnie zacząć dążyć do ich spełnienia. W skład naszych pragnień wchodzi to, kim chcemy być w życiu, co chcemy osiągnąć, a także — zdobyć.
3. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie (slajd 3): czy mają oni określone cele w życiu? Co chcą w życiu osiągnąć? Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, na których określają swoje cele krótko, średnio i długoterminowe. (zał. 1).
Osoby, które wypełniły kartę czytają na głos co chcą w życiu osiągnąć i jakimi środkami będą dążyły do osiągnięcia celu.
4. Nauczyciel pyta uczniów dlaczego niektórzy pomimo założonych celów nigdy ich nie osiągają? Uczniowie odpowiadają, a nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia odpowiedź (slajd 4)
5. Nauczyciel przytacza kilka przykładów sławnych osób, które pomimo wielu trudności i porażek osiągnęły rzeczy o których marzyły:
a. Pewien człowiek, mający 15 rodzeństwa, pochodzący z ubogiej rodziny, uczył się w szkole tylko przez 1 rok. Mężczyzna ten sam nauczył się filozofii, 4 języków, finansów, polityki, ekonomii… To Benjamin Franklin…
b. Thomas, chłopiec odesłany do domu po roku nauki w szkole, po tym jak stwierdzono, że jest zbyt głupi by się uczyć – to Thomas Edison, jeden z największych wynalazców na świecie.
c. Abraham Lincoln (slajd 5 i 6)
6. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy „Analiza SWOT – moja wartość na rynku pracy”(zał. 2) Prosi o ich wypełnienie. Następnie uczniowie przedstawiają efekty swojej pracy. Nauczyciel zadaje pytanie w jaki sposób mogą od dziś zwiększać swoją wartość na rynku pracy? W razie potrzeby nauczyciel uzupełnia odpowiedź (slajd 7).
7. Nauczyciel przedstawia uczniom dwie sylwetki znanych przedsiębiorców: Jana Kulczyka i Leszka Czarneckiego. Przedstawia ich biografię oraz w jaki sposób osiągnęli w życiu sukces(slajd 8,9,10,11,12)
8. Nauczyciel dziękuje za uwagę. Prosi uczniów, którzy nie wypełnili karty „Moje cele życiowe”, aby wzięli te karty do domu i dziś zastanowili się nad tym, co chcą w życiu osiągnąć.
9. Nauczyciel przeprowadza ankietę ewaluacyjną (zał. 3)

ZAŁ. 1MOJE CELE ŻYCIOWE:Cele krótkoterminowe (do 2 lat):

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Cele średnioterminowe (od 2 do 5 lat):

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Cele długoterminowe (powyżej 5 lat):

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Bibliografia:
1. http://michalpasterski.pl/2011/01/11-ludzi-sukcesu-ktrzy-zaczeli-od-porazki/
2. http://16prawsukcesu.pl/ludzie-sukcesu.html
3. http://www.mojamotywacja.eu/historie-ludzi-sukcesu.html
4. Damian Czernik "Instynkt sukcesu", str.73-74
Wyświetleń: 52


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.