Katalog

Katarzyna Boniecka, 2016-02-12
Golub-Dobrzyń

Przedsiębiorczość, Scenariusze

Scenariusz zajęć - E-handel, czyli jak uniknąć oszustw w handlu internetowym.

- n +

Scenariusz zajęć

Temat: E-handel, czyli jak uniknąć oszustw w handlu internetowym.


1. Cele zajęć:
Po zakończonych zajęciach uczeń będzie:
 wiedział na czym polega e-handel;
 rozumie pojęcie: sklep internetowy;
 wiedział, jakie warunki należy spełnić aby zostać e-konsumentem;
 zna powody dokonywania zakupów za pomocą Internetu.
 wymienia wady i zalety handlu internetowego;
 znał pułapki czyhające na osoby kupujące towary przez Internet;
 znał prawa jakie posiada e-konsument;
 znał instytucje chroniące konsumentów;

2. Środki dydaktyczne:
 tablica interaktywna;
 laptop;
 komputer i Internet
 prezentacja multimedialna;
 karty pracy „Wady i zalety handlu internetowego”
 „Młodzi konsumenci i rynek”. Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 Broszura informacyjna „Kupuj bezpiecznie w sieci” wydana przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

3. Metody:
 pogadanka
 miniwykład
 ćwiczenia indywidualne
 burza mózgów

TOK ZAJĘĆ:
1. Powitanie uczniów, uzupełnienie listy obecności. Podanie tematu zajęć oraz jego celów (slajd 1)
2. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: W jaki sposób robicie zakupy? (sklep, telewizja, telefon, Internet).
3. Nauczyciel wyjaśnia uczniom definicję e-handel (slajd 2)
E-handel to procedura wykorzystująca Internet w celu zawarcia transakcji handlowej. Najbardziej powszechną formą handlu elektronicznego są sklepy internetowe
4. Nauczyciel tłumaczy uczniom pojęcie: sklep internetowy (slajd 3)
Sklep internetowy – serwis internetowy dający możliwość zamawiania produktów przez Internet. Forma ta staje się obecnie coraz popularniejsza z uwagi na wygodę i obniżenie kosztów sprzedaży (i często wynikające z tego niższe ceny towarów), a ponadto daje to możliwość szybkiego porównania cen u wielu dostawców.
5. Nauczyciel tłumaczy uczniom, jakie warunki musi spełnić osoba, aby zostać e-konsumentem (slajd 4)
6. Nauczyciel rozdaje uczniom podręcznik „ Młodzi konsumenci i rynek”, następnie prosi uczniów o odnalezienie informacji, jakie są powody dokonywania zakupów za pomocą Internetu.
7. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy „Zalety i wady handlu internetowego” i prosi o ich wypełnienie. Następnie sprawdza poprawność wykonanego ćwiczenia, dokonuje ewentualnej korekty i uzupełnia.
8. Nauczyciel przedstawia uczniom informacje, o których należy pamiętać dokonując zakupów przy pomocy Internetu (slajd 5 i 6)
9. Uczniowie przy pomocy podręcznika „ Młodzi konsumenci i rynek” poleca znalezienie praw jakie posiada e-konsument.
10. Nauczyciel wymienia instytucje, gdzie może szukać pomocy oszukany e-konsument.
a.WWW.oszustwsieci.pl
b. WWW.konsumenckieabc.pl


Bibliografia:
1. „Młodzi konsumenci i rynek”. Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Broszura informacyjna „Kupuj bezpiecznie w sieci” wydana przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
3. WWW.oszustwsieci.pl
4. WWW.konsumenckieabc.pl
Wyświetleń: 35


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.