Katalog

Maciej Wierzchnicki, 2016-02-12
Słupsk

Historia, Konkursy

Konkurs historyczny dla szkoły podstawowej "Z historią przez wieki".

- n +

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

„Z historią przez wieki”

............................................................
(imię i nazwisko, klasa)


1. Stan wojenny wprowadzono w Polsce:
a) 13 X 1981 b) 13 XII 1981 c) 13 XII 1991
2. Obecnym prezydentem Polski jest:
a) L. Wałęsa b) A Kwaśniewski c) B. Komorowski
3. Polska weszła do Unii Europejskiej w roku:
a) 1999 b) 2003 c) 2004
4. Godło Polski to:
a) syrenka z mieczem b) niedźwiedź c) biały orzeł w koronie
5. W Polsce obowiązuje obecnie konstytucja wydana w roku:
a) 1997 b) 2000 c) 2008
6. Ilu mieszkańców liczy obecnie Polska (2014 r.)?
a) ok. 30 mln b) ok. 38 mln c) ok. 42 mln
7. Która z partii politycznych nie wchodzi obecnie do parlamentu?
a) PiS b) LPR c) PO
8. Legendarnym założycielem państwa polskiego był:
a) Lech b) Czech c) Rus
9. Pełna nazwa państwa, w którym mieszkasz brzmi:
a) Polonia b) Polska c) Rzeczpospolita Polska
10. Ile mamy w Polsce województw?
a) 16 b) 19 c) 21
11. Pierwsza dynastia polskich władców to:
a) Wazowie b) Jagiellonowie c) Piastowie
12. Święto Wojska Polskiego obchodzimy:
a) 1 września b) 15 sierpnia c) 24 kwietnia
13. W 1138 r. Polska została podzielona na dzielnice przez:
a) Mieszka II b) Władysława Hermana c) Bol. Krzywoustego
14. Kto jest autorem słów do hymnu Polski?
a) Jan Brzechwa b) Józef Piłsudski c) Józef Wybicki
15. W latach 1454–1466 Polska prowadziła z Krzyżakami wojnę:
a) 12 – letnią b) 13 – letnią c) 100 - letnią
16. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli:
a) 11 XI 1918 b) 11 XI 1919 c) 1 V 1921
17. Kto sprowadził do Polski Krzyżaków?
a) Konrad Mazowiecki b) Henryk Pobożny c) Mieszko Stary
18. W którym roku Polska przyjęła chrzest?
a) 966 b) 996 c) 999
19. Pierwsza wojna światowa wybuchła w roku:
a) 1911 b) 1913 c) 1914
20. Druga wojna światowa wybuchła:
a) 31 VIII 1938 b) 1 IX 1939 c) 1 VII 1940
21. Polska stała się królestwem w roku:
a) 1000 b) 1025 c) 1410
22. Druga na świecie, a pierwsza w Europie konstytucja została uchwalona w:
a) Stanach Zjednoczonych b) Francji c) Polsce
23. Z którymi państwami Polska nie graniczy?
a) Niemcy, Rosja b) Ukraina, Czechy c) Francja, Szwecja
24. Jak nazywał się prezydent Polski wybrany w 1922 r?
a) G. Narutowicz b) W. Witos c) L. Wałęsa
25. Zjazd w Gnieźnie odbył się w roku:
a) 996 b) 1000 c) 1876
26. Kazimierz Wielki był synem:
a) B. Chrobrego b) W. Łokietka c) H. Brodatego
27. Unię polsko – litewską w Krewie zawarto w:
a) XIII w. b) XIV w. c) XVIII w.
28. Jak nazywał się miecz koronacyjny W. Łokietka?
a) gryziec b) szczerbiec c) nie było takiego
29. W którym roku miał miejsce III rozbiór Polski?
a) 1795 b) 1815 c) 1902
30. Które z powstań zakończyło się zwycięstwem Polaków?
a) warszawskie b) listopadowe c) wielkopolskie
31. Przewrót majowy miał miejsce w roku:
a) 1920 b) 1926 c) 1998
32. Pakt Ribbentrop – Mołotow podpisano w roku:
a) 1918 b) 1937 c) 1939
33. Jak nazywał się książę litewski, mąż królowej Jadwigi?
a) Warneńczyk b) Witold c) Jagiełło
34. Jak nazywa się premier obecnego polskiego rządu (2015)?
a) J. Kaczyński b) D. Tusk c) E. Kopacz
35. W którym roku zmarł papież Jan Paweł II?
a) 2000 b) 2004 c) 2005
36. W jakim mieście znajduje się Sejm?
a) Szczecin b) Wrocław c) Warszawa
37. Jak nazywał się legendarny przywódca PSL?
a) W. Witos b) L. Janerka c) T. Mazowiecki
38. Według polskiej konstytucji dzieci muszą uczyć się aż skończą:
a) 16 lat b) 18 lat c) 21 lat
Wyświetleń: 77


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.