AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Magdalena Izworska, 2016-02-12
piwniczna

Chemia, Konkursy

Regulamin konkursu na planszę dydaktyczną z chemii.

- n +

REGULAMIN KONKURSU NA PLANSZĘ DYDAKTYCZNĄ Z CHEMII
§ 1
Cele Konkursu
• Zainteresowanie tematem chemii, jako nauki przyrodniczej, ukazanie jej w sposób ciekawy i oryginalny.
• Uświadomienie młodym artystom oraz odbiorcom poprzez artystyczne ukazanie pięknej nauki jaką jest chemia
• Promowanie chemii jako nauki pełnej pasji i niespodzianek

Przedmiot konkursu:
1. Wykonanie planszy dydaktycznej z wykorzystaniem technik plastycznych.
2. Czas trwania konkursu:10.02.2016 - 15.03.2016 r.
3. Konkurs na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dostępnym będzie na stronie internetowej Gimnazjum Publicznego w Piwnicznej - Zdrój. www.gimpiwniczna.iap.pl
§ 2
Organizator Konkursu
• Magdalena Izworska-nauczyciel chemii.
§ 3
Uczestnik Konkursu
• W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z klas III gimnazjum, planszę wykonują pojedynczo.
• § 4
• Warunki uczestnictwa w Konkursie
• Jedna osoba może zgłosić tylko jedną planszę wykonaną na bristolu (A2) przedstawiający jeden z proponowanych tematów lub temat własny po uzgodnieniu z nauczycielem
• Każda plansza musi zawierać na odwrocie imię i nazwisko autora oraz klasę
• Autorzy prac zgłoszonych, nagrodzonych i wyróżnionych wyrażają zgodę na ich bezpłatne wykorzystanie w ramach: publikacji prasowych związanych z konkursem, wystaw pokonkursowych,
• Termin dostarczenia prac do dn. 15.03.2015r. do p. Magdaleny I.
§6
Jury Konkursu
• Nad przebiegiem konkursu czuwa jury:
• Jury wyłoni laureatów i ogłosi zwycięzców konkursu w dn. 01.04.2015r
• W konkursie przewidziano indywidualne nagrody rzeczowe.
• Werdykt jury jest ostateczny.
• Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez uczestnika.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu ze strony Gimnazjum Publicznego jest nauczyciel chemii
Wyświetleń: 68


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.