Katalog

Anna Jaruga, 2016-03-17
Wołów

Zajęcia zintegrowane, Różne

Opinia o uczniu z autyzmem

- n +

Xxx , 20.06.2015

Opinia o uczniu
Dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej


Xxx xxxx
urodzony . xx xx xx


xx xx jest uczniem klasy drugiej (integracyjnej). Chłopiec jest pogodny, posłuszny, chętnie wykonuje polecenia nauczyciela. Coraz chętniej bierze udział w przedstawieniach szkolnych , lubi śpiewać. Wobec innych uczniów jest ustępliwy, chętnie poddaje się propozycjom zabawy. Jest bardzo lubiany przez dzieci.
Chłopiec realizuje część zajęć edukacyjnych razem z innym uczniem w specjalnie przygotowanej Sali do zajęć edukacyjno – terapeutycznych pod opieką nauczyciela wspomagającego i pani do pomocy.
Pozostałe zajęcia takie jak wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, religia i język angielski realizowane są wspólnie z klasą.
xxx ma opracowany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny na podstawie orzeczenia z poradni, zajęcia edukacyjne dostosowane są do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka. Bardzo dobry kontakt z rodzicami xxx znacznie ułatwia stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju ucznia.
Sprzyjająca atmosfera pracy w małej grupie pozwoliła uzyskać w bieżącym roku szkolnym znaczne postępy edukacyjne u xxx. Chłopiec potrafi dość długo koncentrować się na zadaniu, rozumie instrukcje i polecenia nauczyciela, odpowiada logicznie i na temat, choć są to bardzo krótkie i wąskie wypowiedzi. Buduje proste zdania, choć nie zawsze poprawne pod względem gramatycznym, czyta głoskując. Rozumie samodzielnie przeczytane krótkie zdanie. Poważne problemy występują z samodzielnym pisaniem, chłopiec dopiero zaczyna pisać wielkimi literami pojedyncze wyrazy. Tworzy i klasyfikuje podstawowe zbiory z niewielką pomocą nauczyciela, zapisuje liczby cyframi w zakresie 10, dodaje i odejmuje oraz porównuje liczby w zakresie 10 na konkretach i przy niewielkim wsparciu nauczyciela. Rozpoznaje figury geometryczne, wskazuje pełne godziny na zegarze. Posiada wiedzę o środowisku społeczno-przyrodniczym, rozpoznaje powszechnie znane rośliny i zwierzęta. Coraz chętniej wykonuje prace plastyczne, lecz brakuje jeszcze dbałości o szczegóły i estetykę. Chętnie słucha muzyki, śpiewa, występuje publicznie na przedstawieniach szkolnych, potrafi zaśpiewać kilka piosenek z repertuaru kl. II. Chętnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, coraz częściej naśladuje inne dzieci w wykonywaniu ćwiczeń.
W ramach dodatkowych zajęć xxx uczestniczył w:
- terapii pedagogicznej,
- terapii logopedycznej,
- dogoterapii,
xxx uzyskał promocję do klasy trzeciej, mimo iż nie zdołał opanować treści wymaganych w podstawie programowej klasy drugiej. Pod uwagę wzięto takie czynniki jak: dynamiczny rozwój ucznia, dobrą integrację z dziećmi z klasy, akceptację przez chłopca pracy z nauczycielem wspomagającym, a także dobre samopoczucie xxx w szkole.
Doceniając dotychczasowe osiągnięcia uzyskane w indywidualnej pracy wskazane jest w następnym roku szkolnym kontynuowanie nauki czytania i pisania, poszerzania wiedzy przyrodniczej i społecznej oraz ćwiczenie rozumowania operacyjnego. Osiągnięcie tych zamierzeń jest możliwe jedynie w ramach nauczania indywidualnego, bowiem duże napięcie emocjonalne i zaburzenia zachowania towarzyszące chłopcu, gdy przebywa w dużej grupie znacznie utrudniają koncentrację na wykonywaniu zadania. Ponadto dłuższe przebywanie w klasie z innymi uczniami powoduje, że xxx bardzo się pobudza, ucieka z klasy na zewnątrz, zdarza się, że się moczy, zrzuca dzieciom książki z ławek, zabiera piórniki, podjada śniadania, wyraźnie daje do zrozumienia, że nie czuje się komfortowo. Natomiast przebywając w małej grupie, dużo łatwiej się koncentruje, jego uwaga jest znacznie dłużej skupiona na zadaniu, a indywidualna praca w osobnej Sali nie zakłóca toku lekcji pozostałych uczniów.

Oligofrenopedagog Anna Jaruga
Wyświetleń: 6


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.