AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Elżbieta Duda, 2016-03-17
Włoszczowa

Chemia, Konkursy

SZKOLNY KONKURS CHEMICZNY "Z UKŁADEM OKRESOWYM NA TY"

- n +

SZKOLNY KONKURS CHEMICZNY
„Z UKŁADEM OKRESOWYM NA TY”Klasa__________ Imię i Nazwisko_________________________________ Suma punktów__________/30Podpisy komisji:

1____________________________

2____________________________

3____________________________


Informacja dla ucznia:

1. Otrzymujesz do rozwiązania 3 zadania, w puste miejsca wpisz odpowiedzi.
2. Podczas rozwiązywania zadań możesz korzystać z układu okresowego, tablicy rozpuszczalności
i kalkulatora.
3. Nie używaj korektora.
4. Na rozwiązanie masz 45 minut.

Życzymy powodzenia!!!
Ćwiczenie 1. (3 pkt)

Korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych określ symbol i nazwę pierwiastka chemicznego:Ćwiczenie 2. (6 pkt)

Na podstawie położenia pierwiastka w układzie okresowym, wypisz wszystkie wiadomości
o atomie oraz narysuj jego model.

ARGON


MODEL ATOMU


symbol pierwiastka __________________
grupa __________________
okres __________________
liczba atomowa (Z) __________________
liczba protonów __________________
liczba elektronów __________________
liczba masowa (A) __________________
liczba neutronów __________________
liczba nukleonów __________________
metal czy niemetal (właściwe podkreśl)Ćwiczenie 3. (4 pkt)

Korzystając z symboli podanych w układzie okresowym, rozwiąż zagadki ( w nawiasie podano liczbę liter w wyrazie):

a). Wiązka zboża z samych niemetali (4)_______________________________________________
b). Chytre zwierzę z trzech pierwiastków, zdrobniale (5)___________________________________
c). Fosfor, siarka, jod i potas – to objaw kataru (4)________________________________________
e). Mieszkaniec Grenlandii z 5 pierwiastków (7)__________________________________________Ćwiczenie 4. PRAWDA I FAŁSZ O UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKÓW.

(5 pkt)

Ustal, które ze zdań są prawdziwe, a które fałszywe. Postaw znak P (prawdziwe) lub F (fałszywe) w pustym miejscu na arkuszu zadań.

1. Pionowe kolumny tablicy Mendelejewa zwane są okresami.____
2. Wzdłuż okresu maleje reaktywność metali, a wzrasta reaktywność niemetali.____
3. W ostatniej (osiemnastej) grupie układu okresowego znajdują się gazy szlachetne.____
4. Numer grupy informuje ile powłok elektronowych posiada dany pierwiastek.____
5. Przeważającą ilość pierwiastków układu okresowego stanowią metale.____
6. Pierwiastki w układzie okresowym ułożone są w kolejności wzrastających liczb atomowych.____
7. Pierwiastki leżące w jednej grupie mają zbliżone właściwości chemiczne.____
8. Symbole wszystkich pierwiastków są dwuliterowymi skrótami pochodzącymi m.in. od nazw łacińskich lub nazwisk odkrywców.____
9. Wszystkie pierwiastki znajdujące się w układzie okresowym występują w przyrodzie.____
10. W układzie okresowym istnieje kilka pierwiastków (tzw. półmetali), które wykazują właściwości zarówno metali jak i niemetali.____
Ćwiczenie 5. Zgadnij kim jestem? (5pkt)

Atom pewnego pierwiastka zawiera w jądrze tyle neutronów, ile wynosi łączna liczba protonów w atomie kryptonu i w atomie ołowiu. Jego liczba masowa jest równa różnicy liczby masowej atomu i liczby masowej atomu . Podaj liczbę protonów, neutronów
i elektronów oraz nazwę pierwiastka E, w miejscach zaznaczonych na schemacie atomu.


Ćwiczenie 6. (2 pkt)
Spośród podanych jonów wypisz te, które mają jednakową konfigurację elektronową:
Ca2+, Cu2+, Fe3+, Na+, K+, S2-, Cl-, Ba2+, F-
________________________________________________________________________________

Ćwiczenie 7. (2 pkt)
Zapis [Ar]3d14s2 przedstawia konfigurację elektronową atomu:
________________________________________________________________________________

Ćwiczenie 8. (3 pkt)
Krzem ma tzw. Konfigurację powłokową: K2 L8 M4. Zapisz powłokową konfigurację pierwiastka X, który ma o 10 protonów więcej w jądrze od atomu krzemu, podaj jego symbol. Identycznie postępuj dla pierwiastka Y, który ma o 10 protonów mniej od atomu krzemu.

Pierwiastek X Pierwiastek Y
symbol

konfiguracja


Wyświetleń: 12


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.