Katalog

Justyna Borecka - Augustyniak, 2016-03-17
Wałbrzych

Różne, Konspekty

Jem zdrowo i kolorowo

- n +

Scenariusz zajęć świetlicowych

Temat: Jem zdrowo i kolorowo.
Miejsce zajęć: świetlica szkolna
Liczba uczestników: 15 – 25
Czas trwania zajęć: 60 min

Cele ogólne:
•Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania.
•Wyrabianie świadomości wpływu owoców i warzyw na utrzymanie dobrego zdrowia.
•Rozwijanie aktywności dziecka w grupie poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach.
•Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci

Cele operacyjne (dziecko):
•Dziecko rozróżnia nazywa popularne warzywa i owoce.
•Wie, jakie znaczenie mają warzywa dla zdrowia
•Umie współdziałać w grupie podczas zabawy


Metody: zabawowa, słowna, oglądowa, praktycznego działania

Formy: indywidualna, grupowa

Pomoce: Wiersz: J. Brzechwy „ Na straganie”, warzywa i owoce, zagadki tematyczne, szablon garnka i kosza, kredki, papier kolorowy, nożyczki, rozsypanki tematyczne, karty z owocami i warzywami


Przebieg zajęć:

1.Zabawa wprowadzająca: „Powitanie”
Witam wszystkich, którzy zjedli dzisiaj jabłko.(Dzieci, które to zrobiły, wstają).
Witam wszystkich, którzy zjedli dzisiaj jakiś inny owoc.
Witam wszystkich, którzy zjedli dzisiaj jakieś warzywo.
Witam wszystkich, którzy lubią marchewkę.
Witam wszystkich, którzy codziennie jedzą owoce.
Witam wszystkich, którzy piją soki owocowe.
Witam wszystkich, którzy myją owoce przed jedzeniem.

2.Wprowadzenie do tematu zajęć, głośne czytanie wiersza J. Brzechwy „ Na straganie”.
Rozmowa z dziećmi na temat zdrowego odżywiania.

3.Rozsypanka obrazkowa – nauczyciel dzieli dzieci na grupy, każda grupa dostaje kopertę z rozsypanką, zadaniem dzieci jest połącznie ze sobą elementów (podpisanie obrazków).

4.Zdrowa restauracja – nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Każda grupa losuje owoc i warzywo wspólnie ustala menu z wylosowanych owoców i warzyw (np. truskawkowo – miodowa zupa krem, sałatka jarzynowa, kompot truskawkowy).

5.Quizy owocowo – warzywne.
•„Zgaduj - zgadula” – zagadki tematyczne
•„Na zakupach” - rozpoznawanie owoców i warzyw poprzez dotyk. Dziecko z zawiązanymi oczami losuje z koszyka owoc lub warzywo.

6.Zrywamy owoce - zabawa ruchowa
Dzieci spacerują po sadzie, ogrodzie, lesie (sali). Na sygnał nauczycielki zrywają gruszki (prawą rękę unoszą do góry, lewą nogę odchylają do tyłu).
Na kolejny sygnał podnoszą z trawy śliwki (kucają, prawą ręką podnoszą śliwki, lewą zaś odganiają latające pszczoły).

7.Moje ulubione warzywo – nauczyciel rozdaje dzieciom jarzynowe ksero, dzieci wybierają trzy dowolne warzywa nazywają je i kolorują.

8.Zupa jarzynowa – dzieci otrzymują szablon garnka, mają zastanowić się, z których jarzyn można ugotować zupę a następnie narysować je w garnku. ( Można wykorzystać warzywa z poprzedniego ćwiczenia). Każde dziecko prezentuje swoją ulubioną zupę.

9.Kosz z ulubionymi owocami. Każde dziecko wycina z kolorowego papieru ulubiony owoc następnie wkleja wycinankę do wspólnego owocowego koszyka.

10.Podsumowanie i zakończenie zajęć.

Wyświetleń: 25


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.