Katalog

Edyta Kępa, 2016-03-18
Zofianów

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny.

- n +


„Spotkania ze Świętym Mikołajem”.
Cel główny projektu:
• Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych.

Cele ogólne :
• poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożegonarodzenia
• poznawanie prawdziwej historii Świętego Mikołaja z Miry
• zapoznanie z literacką wizją Mikołaja
• wdrażanie do poważnego traktowania obrzędów i tradycji;
• przekazywanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w życiu społecznym;
• rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą go rzeczywistość;
• rozwijanie samodzielności, aktywności twórczej oraz umiejętności - współdziałania w grupie, słuchania opinii innych, wyrażania własnych odczuć;
• zwracanie uwagi dzieci na kształtowanie pozytywnych relacji międzyludzkich opartych na zrozumieniu i pomocy drugiemu ;

Cele operacyjne:
• Zna prawdziwą historie życia Świętego Mikołaja z Miry
• Wie, jaka jest różnica między Świętym Mikołajem z Miry a Mikołajami opisanymi w literaturze dziecięcej.
• Rozumie znaczenie obdarowywania się prezentami
• Potrafi cieszyć się z własnoręcznie wykonanych prezentów
• Uważnie słucha prelekcji
• Zgodnie współpracuje w grupie
• Wykonuje papierową „Śnieżynkę” oraz Sanie Mikołaja
• Wykonuje List do Mikołaja
• Aktywnie uczestniczy w wycieczce do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku

Metody słowne:
• objaśnienie
• opis
• dyskusja
• praca z tekstem

Metody aktywizujące :
• prezentacja
• zadań stawianych do wykonania

Formy pracy zastosowane w projekcie:
- praca indywidualna
- praca grupowa
- praca zbiorowa

Zadania dla uczniów:

– będą aktywnie uczestniczyły we mszy św. oraz spotkaniu z księdzem
– wezmą udział w zajęciach zorganizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej dotyczącym wizji autorów książek dla dzieci na temat Świętego Mikołaja, wykonają papierowe „Śnieżynki”
– wykonają i ozdobią listy do Świętego Mikołaja
– ozdobią Sanie Mikołaja i wręczą je rodzicom
– będą uczestniczyły w wycieczce do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku, otrzymają prezenty od Mikołaja

Zadania dla nauczyciela:

– opracuje i zapozna uczniów z projektem
– przygotuje niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne
– będzie nadzorować i pomagać w trakcie realizacji zadań

Zadania dla rodziców:

- zakupią Sanie Mikołaja ze sklejki do własnoręcznego ozdabiania
- przygotują dzieci do wycieczki
- jeden rodzic będzie opiekunem podczas wycieczki do Kołacinka

Źródła informacji:
– prelekcje i pogadanki
– książki,
– Internet

Dokumentacje:
- zdjęcia
- opis projektu

Opis założonych osiągnięć:
W wyniku wdrożenia projektu uczniowie klasy I:
• poznali tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia w Polsce,
• poznali prawdziwą historię Świętego Mikołaja z Miry
• usłyszeli historie o Mikołaju opisane w literaturze dziecięcej
• poważnie traktują obrzędy i tradycje;
• samodzielnie wykonali listy do Mikołaja, Śnieżynki z papieru, prezenty dla rodziców
• aktywnie uczestniczyli w spotkaniu z Mikołajem w Wiosce Mikołaja
• poznali wielu bohaterów bajek dla dzieci
• obejrzeli wystawę bajkowych domków
• zgodnie współpracowali w grupie
Ewaluacja:
• pozytywne zatwierdzenie projektu przez Radę Pedagogiczną, aprobata osób przystępujących do współrealizacji,
• przeprowadzona wśród uczniów analiza wykazała, że 100% uczniów stwierdziło, że chętnie brało udział w tym projekcie, a powierzone im zadania okazały się interesujące,

Projekt edukacyjny przyniósł założony efekt. Cele zostały zrealizowane, a uczniowie pracowali metodą, która sprawia wrażenie zabawy.
Wyświetleń: 35


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.