Katalog

Edyta Kępa, 2016-03-18
Zofianów

Edyta Staszewska, Iwona Kocik
Język polski, Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny „Małe i duże mitologiczne podróże” .

- n +

Projekt edukacyjny „Małe i duże mitologiczne podróże” przeznaczony jest do realizacji dla uczniów klas 5 szkoły podstawowej. Zawiera on wybrane treści z podstawy programowej w zakresie następujących przedmiotów: języka polskiego, historii i plastyki.
Konstrukcja projektu umożliwia uczniom podejmowanie twórczych działań, kształtuje wyobraźnię historyczną, plastyczną, uczy zespołowego rozwiązywania problemów, ćwiczy sprawność językową oraz rozbudza zainteresowania dotyczące wierzeń starożytnych Greków.
Naszym głównym celem było skonstruowanie projektu w takiej formie, która umożliwia uczniom ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi prezentację na forum klasy i szkoły.

OGÓLNE CELE PROJEKTU:
1.Dostarczenie uczniom wiedzy na temat mitologii greckiej i roli,jaką pełni ona w naszej kulturze.
2. Zapoznanie uczniów z treścią mitów.
3. Rozwijanie zainteresowań uczniów dotyczących historii Grecji, a w szczególności mitologii greckiej.
4. Kształtowanie wyobraźni historycznej, plastycznej, umiejętności kojarzenia i łączenia faktów.
5.Kształcenie umiejętności wyjaśniania znaczenia związków frazeologicznych i używania ich w życiu codziennym.
6. Bogacenie słownictwa.
7. Kształcenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi.
8. Nawiązanie przyjaźni i koleżeństwa z uczniami innych klas.
9. Współdziałanie w zespole i rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
10. Wymiana doświadczeń między nauczycielami przedmiotów humanistycznych.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
Przeprowadzenie cyklu lekcji dotyczących mitologii greckiej ( przykładowe scenariusze - załącznik)

Gry i zabawy edukacyjne, których celem jest zainteresowanie uczniów mitologią grecką.

Sprawdzian diagnozujący wiedzę uczniów ( załącznik)

Przygotowanie prac na zadany temat:
- Opracowanie gry planszowej wraz z instrukcją na podstawie wybranego mitu ( język polski)
- Stworzenie komiksów na podstawie wybranych mitów ( historia)
- Narysowanie plakatów przedstawiających wizerunki postaci mitologicznych oraz ich atrybuty ( plastyka)
- Folder prezentujący wybraną postać mitologiczną ( historia)

Wystawa prac uczniów.

Wewnątrzszkolny konkurs wiedzy mitologicznej.

Wyświetleń: 32


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.